Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Balda, P. and Schlegel, M. and Štětina, M. : Advanced control algorithms + Simulink compatibility + Real-time OS = REX . Proceedings of the 16th IFAC world congress, p. 121-126, Elsevier, Oxford, 2006.

Abstrakt

This paper describes the structure and features of a new industrial control system called REX. During the system design, special attention was paid to the simulation facility of the control algorithms. The equivalent behavior of simulation and real-time control is guaranteed by a large function blocks library which is implemented for both Simulink and each target platform. REX is suitable for building real-time control systems of real, virtual and remote laboratories. REX does not utilize Real Time Workshop by The Mathworks.

Abstrakt v češtině

Příspěvek popisuje strukturu a možnosti nového průmyslového řídicího systému REX. Systém byl navržen s důrazem na možnost úplné simulace řídicích algoritmů v prostředí Matlab-Simulink. Ekvivalentní chování simulace a řízení v reálném čase zaručuje rozsáhlá knihovna funkčních bloků ve verzích jak pro Simulink tak i každou cílovou platformu. Systém REX je vhodný pro budování řídicích systémů klasických, virtuálních a vzdálených laboratoří. Systém REX nevyužívá Real Time Workshop firmy The Mathworks.

Detail publikace

Název: Advanced control algorithms + Simulink compatibility + Real-time OS = REX
Autor: Balda, P. ; Schlegel, M. ; Štětina, M.
Název - česky: Pokročilé řídicí algoritmy + Kompatibilita se Simulinkem + Operační systém reálného času = REX
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 3.7.2004
Rok vydání: 2006
Typ publikace: Kapitola v knize
Název časopisu / knihy: Proceedings of the 16th IFAC world congress
Strana: 121 - 126
ISBN: 0-08-045108-X
Nakladatel: Elsevier
Místo vydání: Oxford
Datum: 3.7.2004 - 8.7.2005
/ /

Klíčová slova

industrial control system, embedded control, Simulink, OPC, real-time control system

Klíčová slova v češtině

průmyslový řídicí systém, vložené řízení, Simulink, OPC, řídicí systém reálného času

BibTeX

@INBOOK{BaldaP_2006_Advancedcontrol,
 author = {Balda, P. and Schlegel, M. and \v{S}t\v{e}tina, M.},
 title = {Advanced control algorithms + Simulink compatibility + Real-time OS = REX},
 year = {2006},
 publisher = {Elsevier},
 journal = {Proceedings of the 16th IFAC world congress},
 address = {Oxford},
 pages = {121-126},
 ISBN = {0-08-045108-X},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/BaldaP_2006_Advancedcontrol},
}