Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Balda, P. and Schlegel, M. : Automatické nastavování průmyslových regulátorů firmy SETEX . Západočeská univerzita v Plzni, REX Controls s.r.o., 2006.

Abstrakt

The main highlight of RexTune is the new PID robust tuning method which never fails under the assumption that the process can be described with the sufficient precision by an arbitrary order lag / dead time transfer function. Therefore, this method gives satisfactory results also for dead time dominated processes (well-known as difficult to control), unlike the most existing methods. The automatic tuning with RexTune is very easy. Firstly we have to wait for a process steady state and set the tuning parameters such as the controller type to be designed, the amplitude of the process excitation pulse, the close loop speed required (Slow, Normal, Fast), and some others. Now, we simply press the button TUNE and all is done. RexTune program communicates with SETEX controllers using the OPC server.

Abstrakt v češtině

Hlavní předností programu RexTune je nová metoda pro robustní návrh PID regulátorů, která nikdy neselže za předpokladu, že řízený proces je s dostatečnou přesností popsán přenosovou funkcí s reálnými stabilními póly a dopravním zpožděním. Na rozdíl od většiny existujících metod, dává tato metoda vyhovující výsledky i pro řízené procesy s dominantním dopravním zpožděním (známé svou obtížnou regulovatelností). Automatické nastavování regulátoru s programem RexTune je velmi snadné. Nejprve je nutné dosáhnout ustáleného stavu řízené soustavy a nastavit několik parametrů pro ladění, např. požadovaný typ navrhovaného regulátoru, amplitudu budícího pulzu, požadovanou rychlost uzavřené smyčky (Slow=pomalá, Normal=normální, Fast=rychlá) a některé další. Nyní jednoduše stiskneme tlačítko LADIT a vše ostatní se již provede automaticky. Program RexTune komunikuje s regulátory firmy SETEX pomocí OPC serveru.

Detail publikace

Název: Automatické nastavování průmyslových regulátorů firmy SETEX
Autor: Balda, P. ; Schlegel, M.
Název - česky: Automatické nastavování průmyslových regulátorů firmy SETEX
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 1.1.2006
Rok vydání: 2006
Typ publikace: Poloprovoz, ověřená technologie
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni, REX Controls s.r.o.
/ /

Klíčová slova

PID controller, automatic tuning, OPC, frequency design, moment method

Klíčová slova v češtině

PID regulátor, automatické seřizování, OPC, frekvenční návrh, momentová metoda

BibTeX

@MISC{BaldaP_2006_Automaticke,
 author = {Balda, P. and Schlegel, M.},
 title = {Automatick\'{e} nastavov\'{a}n\'{i} pr\r{u}myslov\'{y}ch regul\'{a}tor\r{u} firmy SETEX},
 year = {2006},
 publisher = {Z\'{a}pado\v{c}esk\'{a} univerzita v Plzni, REX Controls s.r.o.},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/BaldaP_2006_Automaticke},
}