Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Balda, P. and Schlegel, M. : Automatické nastavování průmyslových regulátorů firmy PMA . Západočeská univerzita v Plzni, REX Controls s.r.o., 2006.

Abstrakt

PMATune 2 is second version of the PMATune program. The new version uses the same method for automatic tuning as the original version but it has much better stability and many user interface enhancements.

Abstrakt v češtině

PMATune 2 je nová verze programu PMATune. Pro návrh regulátorů používá stejnou metodu jako původní verze. Oproti ní je však stabilnější a obsahuje celou řadu vylepšení uživatelského rozhraní.

Detail publikace

Název: Automatické nastavování průmyslových regulátorů firmy PMA
Autor: Balda, P. ; Schlegel, M.
Název - česky: Automatické nastavování průmyslových regulátorů firmy PMA
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 1.1.2006
Rok vydání: 2006
Typ publikace: Poloprovoz, ověřená technologie
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni, REX Controls s.r.o.
/ /

Klíčová slova

PID controller, automatic tuning, frequency design, moment method

Klíčová slova v češtině

PID regulátor, automatické seřizování, frekvenční návrh, momentová metoda

BibTeX

@MISC{BaldaP_2006_Automaticke_1,
 author = {Balda, P. and Schlegel, M.},
 title = {Automatick\'{e} nastavov\'{a}n\'{i} pr\r{u}myslov\'{y}ch regul\'{a}tor\r{u} firmy PMA},
 year = {2006},
 publisher = {Z\'{a}pado\v{c}esk\'{a} univerzita v Plzni, REX Controls s.r.o.},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/BaldaP_2006_Automaticke_1},
}