Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Balda, P. and Schlegel, M. : New version of PMATune program . MATEO - The European Network of Mechatronics Centres and Industrial Controllers 2006, p. 30-37, Západočeská univerzita, Plzeň, 2006.

Abstrakt

PMATune is a program for automatic tuning of PI/PID controllers produced by PMA Prozeß- und Maschinen-Automation GmbH, Kassel, Germany. The first version of PMATune was developed in 2003, version 1.1 was released at the end of 2004. This article describes the new enhancements implemented in the new version 2.0 of PMATune.

Abstrakt v češtině

PMATune je program pro automatické nastavování PI/PID regulátorů vyráběných firmou německou PMA Prozeß- und Maschinen-Automation GmbH z Kasselu. První verze programu byla vyvinuta v roce 2003, verze 1.1 na konci roku 2004. Tento příspěvek popisuje nová vylepšení implementovaná do verze 2.0 programu PMATune.

Detail publikace

Název: New version of PMATune program
Autor: Balda, P. ; Schlegel, M.
Název - česky: Nová verze programu PMATune
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 14.12.2006
Rok vydání: 2006
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: MATEO - The European Network of Mechatronics Centres and Industrial Controllers 2006
Strana: 30 - 37
ISBN: 80-7043-508-9
Nakladatel: Západočeská univerzita
Místo vydání: Plzeň
Datum: 14.12.2006 - 16.12.2006
/ /

Klíčová slova

PID controllers, autotuning, compact controllers, client-server architecture

Klíčová slova v češtině

PID regulátor, automatické nastavování regulátorů, kompaktní regulátor, architektura klient-server

BibTeX

@INPROCEEDINGS{BaldaP_2006_Newversionof,
 author = {Balda, P. and Schlegel, M.},
 title = {New version of PMATune program},
 year = {2006},
 publisher = {Z\'{a}pado\v{c}esk\'{a} univerzita},
 journal = {MATEO - The European Network of Mechatronics Centres and Industrial Controllers 2006},
 address = {Plze\v{n}},
 pages = {30-37},
 ISBN = {80-7043-508-9},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/BaldaP_2006_Newversionof},
}