Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Balda, P. and Princ, M. : Remote Laboratory Experiments Based on Easy Java Simulations and REX . Process Control '07, p. 1-5, Slovak University of Technology, Bratislava, 2007.

Abstrakt

This paper presents a technique which allows the users to combine Easy Java Simulations system with REX control system, using the JavaREX interface which was developed last year. Easy Java Simulations is a powerful tool for generating Java applets (accessible through the internet) simulating the desired systems and providing configurable user interface. REX is suitable for real-time control of laboratory models and processes. The combination of both systems enables to build Java applet interfaces (running on local client computers) to remote laboratory experiments. The developed approach is demonstrated on a temperature control example.

Abstrakt v češtině

Článek představuje techniku, umožňující kombinovat simulační systém Easy Java Simulations a řídicí systém REX při použití v loňském roce vyvinutého rozhraní JavaREX. Easy Java Simulations je výkonný nástroj pro generování appletů v jazyce Java (dostupných přes internet) pro simulaci systémů s konfigurovatelným uživatelským rozhraním. REX je vhodný pro řízení laboratorních modelů a procesů v reálném čase. Kombinace obou systémů umožňuje budovat uživatelská rozhraní ve formě appletů (běžících na počítačích klientů) pro experimenty vzdálených laboratoří. Vyvinutý přístup je demonstrován na příkladu řízení teploty.

Detail publikace

Název: Remote Laboratory Experiments Based on Easy Java Simulations and REX
Autor: Balda, P. ; Princ, M.
Název - česky: Experimenty založené na systémech Easy Java Simulations a REX pro vzdálené laboratoře
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 11.6.2007
Rok vydání: 2007
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Process Control '07
Strana: 1 - 5
ISBN: 978-80-227-2677-1
Nakladatel: Slovak University of Technology
Místo vydání: Bratislava
Datum: 11.6.2007 - 14.6.2007
/ /

Klíčová slova

remote laboratory, real-time control, Java applets, heating/cooling process

Klíčová slova v češtině

vzdálená laboratoř, řízení v reálném čase, applety v jazyce Java, teplotní procesy topení-chlazení

BibTeX

@INPROCEEDINGS{BaldaP_2007_RemoteLaboratory,
 author = {Balda, P. and Princ, M.},
 title = {Remote Laboratory Experiments Based on Easy Java Simulations and REX},
 year = {2007},
 publisher = {Slovak University of Technology},
 journal = {Process Control '07},
 address = {Bratislava},
 pages = {1-5},
 ISBN = {978-80-227-2677-1},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/BaldaP_2007_RemoteLaboratory},
}