Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Balda Pavel and Schlegel Miloš : BRRexLib - Function Block Library for B&R Automation PLCs . Process Control 2008, vol. ;, p. 1-9, University of Pardubice, Kouty nad Desnou, 2008.

Abstrakt

RexLib is a function block library (blockset) which has been developed during the last decade. RexLib as a multi platform library of advanced control blocks has been ported to several platforms, e.g. to Matlab Simulink, to various targets of the REX control system and recently to a few microcontroller platforms. This paper deals with the port to a new platform - programmable logic controllers (PLCs) by B&R Automation. This version of RexLib (called BRRexLib) can be used within Automation Studio, the B&R design software. At the end, the paper contains a simple example of the BRRexLib application.

Abstrakt v češtině

RexLib je knihovna funkčních bloků vyvinutá v průběhu posledního desetiletí. RexLib, jako multiplaformová knihovna pokročilých funkčních bloků, byla převedena na několik platforem, např. do systému Matlab-Simulink, na různé cílové platformy řídicího systému REX a v poslední době též do několika typů mikrokontrolérů. Tento příspěvek se zabývá převodem na novou platformu - programovatelné automaty firmy B&R Automation. Novou verzi knihovny RexLib (nazvanou BRRexLib) lze používat přímo z návrhového prostředí Automation Studio firmy B&R Automation. Na konci příspěvku je uveden příklad aplikace této knihovny

Detail publikace

Název: BRRexLib - Function Block Library for B&R Automation PLCs
Autor: Balda Pavel ; Schlegel Miloš
Název - česky: BRRexLib - Knihovna funkčních bloků pro automaty firmy B&R Automation
Jazyk publikace: anglicky
Rok vydání: 2008
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Process Control 2008
Číslo vydání: ;
Strana: 1 - 9
ISBN: 978-80-7395-077-4
Nakladatel: University of Pardubice
Místo vydání: Kouty nad Desnou
Datum: 12.6.2008
2011-03-15 16:21:30 / 2011-03-15 16:21:30 / 1

Klíčová slova

Embedded control, PLC, Function block, C Language, Automatic code generation

Klíčová slova v češtině

Vložené řízení, Programovatelný automat, Funkční blok, Jazyk C Language, Automatické generování kódu

BibTeX

@INPROCEEDINGS{BaldaPavel_2008_BRRexLib-Function,
 author = {Balda Pavel and Schlegel Milo\v{s}},
 title = {BRRexLib - Function Block Library for B&R Automation PLCs},
 year = {2008},
 publisher = {University of Pardubice},
 journal = {Process Control 2008},
 address = {Kouty nad Desnou},
 volume = {;},
 pages = {1-9},
 ISBN = {978-80-7395-077-4},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/BaldaPavel_2008_BRRexLib-Function},
}