Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Balda Pavel and Schlegel Miloš : REX ? Tool for unified building of laboratory and industrial control systems . Sborník přednášek z technické konference: Automatizace, regulace a procesy, vol. 5, p. 35 - 52, DIMART s.r.o., Praha, Fakulta strojní ČVUT, 2009.

Abstrakt

Tento přehledový příspěvek uvádí možné přístupy k budování pokročilých řídicích systémů jak pro laboratorní zařízení, tak i pro průmyslové aplikace, vycházející z hlavních myšlenek a implementace řídicího systému REX. Základem již deset let vyvíjeného řídicího systému REX je rozsáhlá knihovna funkčních bloků RexLib vyvíjená v jazyku C v prostředí Matlab-Simulink a přenositelná na různé softwarové i hardwarové platformy. Tato přenositelnost je demonstrována na několika softwarových technologiích, kromě vlastního řídicího systému REX též na jeho odlehčené verzi MicroREX, vhodné pro tvorbu aplikací pro vložené řízení (např. na mikrokontrolérech) a na zjednodušené verzi systému REX pro jazyk Java, který je vhodným nástrojem pro vytváření interaktivních aplikací dostupných přes internet (virtuální a vzdálené laboratoře). V závěru příspěvku je uvedeno několik praktických aplikací systému REX .

Abstrakt v češtině

Tento přehledový příspěvek uvádí možné přístupy k budování pokročilých řídicích systémů jak pro laboratorní zařízení, tak i pro průmyslové aplikace, vycházející z hlavních myšlenek a implementace řídicího systému REX. Základem již deset let vyvíjeného řídicího systému REX je rozsáhlá knihovna funkčních bloků RexLib vyvíjená v jazyku C v prostředí Matlab-Simulink a přenositelná na různé softwarové i hardwarové platformy. Tato přenositelnost je demonstrována na několika softwarových technologiích, kromě vlastního řídicího systému REX též na jeho odlehčené verzi MicroREX, vhodné pro tvorbu aplikací pro vložené řízení (např. na mikrokontrolérech) a na zjednodušené verzi systému REX pro jazyk Java, který je vhodným nástrojem pro vytváření interaktivních aplikací dostupných přes internet (virtuální a vzdálené laboratoře). V závěru příspěvku je uvedeno několik praktických aplikací systému REX .

Detail publikace

Název: REX ? Tool for unified building of laboratory and industrial control systems
Autor: Balda Pavel ; Schlegel Miloš
Název - česky: REX - Nástroj pro budování laboratorních i průmyslových řídicích systémů jednotným způsobem
Jazyk publikace: česky
Rok vydání: 2009
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Sborník přednášek z technické konference: Automatizace, regulace a procesy
Číslo vydání: 5
Strana: 35 - 52
ISBN: 978-80-903844-3-9
Nakladatel: DIMART s.r.o.
Místo vydání: Praha, Fakulta strojní ČVUT
Datum: 4.11.2009
2011-03-15 16:21:43 / 2011-03-15 16:21:43 / 1

Klíčová slova

control system, automatic control, PID controller, real-time, operating system, rapid prototyping, Matlab-Simulink, C, C++

Klíčová slova v češtině

řídicí systém, regulace, PID regulátor, reálný čas, operační systém, rapid prototyping, Matlab-Simulink, C, C++

BibTeX

@INPROCEEDINGS{BaldaPavel_2009_REXToolfor,
 author = {Balda Pavel and Schlegel Milo\v{s}},
 title = {REX ? Tool for unified building of laboratory and industrial control systems},
 year = {2009},
 publisher = {DIMART s.r.o.},
 journal = {Sborn\'{i}k p\v{r}edn\'{a}\v{s}ek z technick\'{e} konference: Automatizace, regulace a procesy},
 address = {Praha, Fakulta strojn\'{i} \v{C}VUT},
 volume = {5},
 pages = {35 - 52},
 ISBN = {978-80-903844-3-9},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/BaldaPavel_2009_REXToolfor},
}