Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Bartoš, T. and Müller, L. : Detection of recognition errors based on classifiers trained on artificially created data . Eurospeech 2005 Proceedings, p. 3361-3364, ISCA, Lisboa, 2005.

Abstrakt

This paper wishes to contribute to the solution of the problem occurring when an automatic speech recognition system does not recognize an input utterance correctly. The solution is usually based on a utilization of a confidence measure (CM) which is assigned to each recognized word and which informs a user or a higher level module on the belief that the recognized word has been really said. The basic elementary unit for which the presented CM is investigated is a phone. A rejection technique based on the described CM was evaluated on the Czech yellow-pages database.

Abstrakt v češtině

Tento článek se zabývá detekcí chyb při automatickém rozpoznávání mluvené řeči již na úrovni fónů. K tomu využívá novou metodu využívající míru důvěry na fónové úrovni a klasifikátor trénovaný na uměle vytvořených datech. Metoda byla testována v úloze automatické spojovatelky.

Detail publikace

Název: Detection of recognition errors based on classifiers trained on artificially created data
Autor: Bartoš, T. ; Müller, L.
Název - česky: Detekce chyb automatického rozpoznávání mluvené řeči založená na klasifikátoru trenovaném na umělých datech
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 4.9.2005
Rok vydání: 2005
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Eurospeech 2005 Proceedings
Strana: 3361 - 3364
Nakladatel: ISCA
Místo vydání: Lisboa
Datum: 4.9.2005 - 8.9.2005
/ /

Klíčová slova

confidence measure, artificial data, rejection

Klíčová slova v češtině

míry důvěry, umělá data, zamítací technika

BibTeX

@INPROCEEDINGS{BartosT_2005_Detectionof,
 author = {Barto\v{s}, T. and M\"{u}ller, L.},
 title = {Detection of recognition errors based on classifiers trained on artificially created data},
 year = {2005},
 publisher = {ISCA},
 journal = {Eurospeech 2005 Proceedings},
 address = {Lisboa},
 pages = {3361-3364},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/BartosT_2005_Detectionof},
}