Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Bečvář P. and Charvát P. and Pěchouček M. and Pospíšil J. and Říha A. and Vokřínek J. : ExPlanTech/ExtraPLANT: Production planning and supply-chain management multi-agent solution . EXP in search of innovation, Special Issue on JADE, 3, vol. 3, p. 116-125, 2003.

Detail publikace

Název: ExPlanTech/ExtraPLANT: Production planning and supply-chain management multi-agent solution
Autor: Bečvář P. ; Charvát P. ; Pěchouček M. ; Pospíšil J. ; Říha A. ; Vokřínek J.
Název - česky: ExPlanTech/ExtraPLANT: Systém pro plánování výroby a řízení dodavatelsko-odběratelského řetězce
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 1.1.2003
Rok vydání: 2003
Typ publikace: Článek z časopisu
Název časopisu / knihy: EXP in search of innovation, Special Issue on JADE
Svazek: 3
Číslo vydání: 3
Strana: 116 - 125
2008-05-19 14:29:52 / 2008-05-19 14:32:18 /

BibTeX

@ARTICLE{BecvarP_2003_ExPlanTechExtraPLANT,
 author = {Be\v{c}v\'{a}\v{r} P. and Charv\'{a}t P. and P\v{e}chou\v{c}ek M. and Posp\'{i}\v{s}il J. and \v{R}\'{i}ha A. and Vok\v{r}\'{i}nek J.},
 title = {ExPlanTech/ExtraPLANT: Production planning and supply-chain management multi-agent solution},
 year = {2003},
 journal = {EXP in search of innovation, Special Issue on JADE},
 volume = {3},
 pages = {116-125},
 series = {3},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/BecvarP_2003_ExPlanTechExtraPLANT},
}