Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Bečvář, P. and Pěchouček, M. : ExtraPlanT - multiagentní systém pro plánování výroby s možností vzdáleného přístupu . Inteligentní systémy pro praxi, p. 89-90, AD&M , Ostrava , 2003.

Abstrakt

Systém ExtraPlanT je systém pro plánování výroby v malých a středních podnicích. Právě vysoká proměnlivost výroby vede k potřebě výrobní proces pečlivě plánovat. Vysoká flexibilita systému umožňuje přizpůsobení systému budoucím změnám ve struktuře podniku. Univerzálnost použité technologie umožňuje plánovat vytížení všech kapacit podniku od konstrukčních prací, přes dodávky materiálu, po výrobní dílny. Technologií, která umožnila splnit všechny výše uvedené požadavky je technologie multiagentních systémů založená na balíku JADE, který odpovídá normě FIPA a je implementován v jazyce JAVA.

Detail publikace

Název: ExtraPlanT - multiagentní systém pro plánování výroby s možností vzdáleného přístupu
Autor: Bečvář, P. ; Pěchouček, M.
Jazyk publikace: česky
Datum vydání: 18.2.2003
Rok vydání: 2003
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Inteligentní systémy pro praxi
Strana: 89 - 90
ISBN: 8023902016
Nakladatel: AD&M
Místo vydání: Ostrava
Datum: 18.2.2003 - 19.2.2003
/ 2008-05-19 13:58:48 /

Klíčová slova

multiagents systems, production planning, Internet, WWW, WAP

Klíčová slova v češtině

multiagentní systémy, plánování výroby, Internet, WWW, WAP

BibTeX

@INPROCEEDINGS{BecvarP_2003_ExtraPlanT,
 author = {Be\v{c}v\'{a}\v{r}, P. and P\v{e}chou\v{c}ek, M.},
 title = {ExtraPlanT - multiagentn\'{i} syst\'{e}m pro pl\'{a}nov\'{a}n\'{i} v\'{y}roby s mo\v{z}nost\'{i} vzd\'{a}len\'{e}ho p\v{r}\'{i}stupu},
 year = {2003},
 publisher = {AD&M },
 journal = {Inteligentn\'{i} syst\'{e}my pro praxi},
 address = {Ostrava },
 pages = {89-90},
 ISBN = {8023902016     },
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/BecvarP_2003_ExtraPlanT},
}