Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Bečvář, P. and Pěchouček, M. and Šmídl, L. : Decision support framework ExtraPlanT with remote access and telephony interface . 2004 2nd IEEE international conference on industrial informatics, p. 95-100, IEEE , New York, 2004.

Abstrakt

ExtraPlanT system is a multi-agent production planning system designed for small factories, which needs to react quickly on market changes. To deal with this requirement, ExtraPlanT system has been equipped with an extra-enterprise access feature that allows managers to access and use the system whenever and wherever they need. One possibility of the extra-enterprise access is the telephony interface using computer based speech recognition and synthesis. The interface has been built on a VoiceXML technology. VoiceXML documents are generated by JAVA servlets running on Tomcat server. To overcome the main disadvantages of telephony interfaces: sequential, transient and slow presentation of information, two techniques has been developed for the ExtraPlanT telephony interface: Two-level communication model based on Analytical Module and a Dynamical Selection of Prompts Wording.

Abstrakt v češtině

Systém ExtraPlanT je multiagentní systém pro plánování výroby v prostředí s omezenými zdroji. Systém je určen pro malé a střední podniky s kusovou výrobou, kterým umožňuje rychle reagovat na změny trhu. Aby systém odpovídal požadavkům moderního řízení podniku, byl vybaven několika možnostmi vzdáleného přístupu, takže může být použit odkudkoliv a kdykoliv. Jednou z těchto možností je telefonní hlasové rozhraní založené na technologii VoiceXML, využívající počítačové syntézy a rozpoznávání řeči. VoiceXML dokumenty jsou generovány pomocí JAVA servletů běžících na serveru Tomcat. Tento článek se věnuje jednak celkovému popisu systému a jednak prostředkům použitým k překonání obecných nevýhod hlasových rozhraní – sekvenčnosti a průběžnosti předávání informací. Prvním z prostředků je dvojúrovňový model komunikace, druhým je dynamický výběr rozsahu a znění promluv systému.

Detail publikace

Název: Decision support framework ExtraPlanT with remote access and telephony interface
Autor: Bečvář, P. ; Pěchouček, M. ; Šmídl, L.
Název - česky: ExtraPlanT - framework pro podporu rozhodování s možností vzdáleného přístupu a telefonním rozhraním.
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 24.6.2004
Rok vydání: 2004
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: 2004 2nd IEEE international conference on industrial informatics
Strana: 95 - 100
ISBN: 0-7803-8513-6
Nakladatel: IEEE
Místo vydání: New York
Datum: 24.6.2004 - 26.6.2004
/ 2008-05-19 13:50:12 /

Klíčová slova

production planning, extra-enterprise access, telephony interface, speech processing, VoiceXML

Klíčová slova v češtině

plánování výroby, vzdálený přístup, telefonní rozhraní, spracování mluvené řeči, VoiceXML

BibTeX

@INPROCEEDINGS{BecvarP_2004_Decisionsupport,
 author = {Be\v{c}v\'{a}\v{r}, P. and P\v{e}chou\v{c}ek, M. and \v{S}m\'{i}dl, L.},
 title = {Decision support framework ExtraPlanT with remote access and telephony interface},
 year = {2004},
 publisher = {IEEE },
 journal = {2004 2nd IEEE international conference on industrial informatics},
 address = {New York},
 pages = {95-100},
 ISBN = {0-7803-8513-6},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/BecvarP_2004_Decisionsupport},
}