Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Bečvář, P. and Kout, J. and Pěchouček, M. : Multiagentní řízení, simulace a plánování výroby . Automa, vol. 5, p. 27-30, 2004.

Abstrakt

Metody používané v současnosti pro plánování a simulaci výroby ukazují nový směr projektově rientovaného plánování, které je založeno na multiagentním řízení adistribuovaném zpracování dat. Multiagentní systémy nabízejí mnoho nových možností, jak přizpůsobit průmyslovou výrobu rostoucím nárokům zákazníků při současné optimalizaci všech zdrojů a vhodném řešení dodavatelsko-odběratelských řetězců. Nynější multiagentní řešení plánovacího systému je výsledkem úzké spolupráce mezi oddělením aplikovaného výzkumu firmy CertiCon, a. s., a výzkumnými pracovníky Gerstnerovy laboratoře pro inteligentní rozhodování a řízení ČVUT Praha.

Abstrakt v češtině

Článek popisuje stručně nový trend v řízení projektově orientované výroby, simulaci a plánování s využitím multiagentních technologií. Tato technologie prezentuje perspektivní způsob jak řídit novou a vysoce flexibilní výrobu.

Detail publikace

Název: Multiagentní řízení, simulace a plánování výroby
Autor: Bečvář, P. ; Kout, J. ; Pěchouček, M.
Název - česky: Multiagentní řízení výroby, simulace a plánování
Jazyk publikace: česky
Datum vydání: 1.1.2004
Rok vydání: 2004
Typ publikace: Článek z časopisu
Název časopisu / knihy: Automa
Číslo vydání: 5
Strana: 27 - 30
ISBN: 1210-9592
/ 2008-08-18 11:15:57 /

Klíčová slova

multi-agent systems, multi-agent production control, multi-agent production simulation, multi-agent production planning

Klíčová slova v češtině

multiagentyní systémy, multiagentní řízení výroby, multiagentní simulace výroby, multiagentní plánování výroby

BibTeX

@ARTICLE{BecvarP_2004_Multiagentni,
 author = {Be\v{c}v\'{a}\v{r}, P. and Kout, J. and P\v{e}chou\v{c}ek, M.},
 title = {Multiagentn\'{i} \v{r}\'{i}zen\'{i}, simulace a pl\'{a}nov\'{a}n\'{i} v\'{y}roby},
 year = {2004},
 journal = {Automa},
 volume = {5},
 pages = {27-30},
 ISBN = {1210-9592},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/BecvarP_2004_Multiagentni},
}