Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Bečvář, P. and Šmídl, L. and Pěchouček, M. : Návrh telefonního rozhraní multiagentního systému pro plánování výroby ExtraPlanT . Znalosti 2004, p. 277-284, VŠB - Technická univerzita , Ostrava, 2004.

Abstrakt

Systém ExtraPlanT je multiagentní systém pro plánování výroby v prostředí s omezenými zdroji. Systém je určen pro malé a střední podniky, kterým umožňuje udržet přehled o existujících zakázkách, jejich nárocích na zdroje a o volných kapacitách. Aby systém odpovídal požadavkům moderního řízení podniku, byl vybaven několika možnostmi vzdáleného přístupu. Jednou z těchto možností je telefonní hlasové rozhraní založené na technologii VoiceXML, využívající počítačové syntézy a rozpoznávání řeči. Tento článek se věnuje jednak celkovému popisu systému a jednak prostředkům použitým k překonání obecných nevýhod hlasových rozhraní – sekvenčnosti a průběžnosti předávání informací. Prvním z prostředků je dvojúrovňový model komunikace, který v určitých situacích provádí předzpracování dat a uživateli předává jen důležité závěry. Druhým prostředkem je zkrácení a zjednodušení dialogu dynamickým výběrem rozsahu a znění promluv systému.

Abstrakt v češtině

Systém ExtraPlanT je multiagentní systém pro plánování výroby v prostředí s omezenými zdroji. Systém je určen pro malé a střední podniky, kterým umožňuje udržet přehled o existujících zakázkách, jejich nárocích na zdroje a o volných kapacitách. Aby systém odpovídal požadavkům moderního řízení podniku, byl vybaven několika možnostmi vzdáleného přístupu. Jednou z těchto možností je telefonní hlasové rozhraní založené na technologii VoiceXML, využívající počítačové syntézy a rozpoznávání řeči. Tento článek se věnuje jednak celkovému popisu systému a jednak prostředkům použitým k překonání obecných nevýhod hlasových rozhraní – sekvenčnosti a průběžnosti předávání informací. Prvním z prostředků je dvojúrovňový model komunikace, který v určitých situacích provádí předzpracování dat a uživateli předává jen důležité závěry. Druhým prostředkem je zkrácení a zjednodušení dialogu dynamickým výběrem rozsahu a znění promluv systému.

Detail publikace

Název: Návrh telefonního rozhraní multiagentního systému pro plánování výroby ExtraPlanT
Autor: Bečvář, P. ; Šmídl, L. ; Pěchouček, M.
Název - česky: Návrh telefonního rozhraní multiagentního systému pro plánování výroby ExtraPlanT
Jazyk publikace: česky
Datum vydání: 25.2.2004
Rok vydání: 2004
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Znalosti 2004
Strana: 277 - 284
ISBN: 80-248-0456-5
Nakladatel: VŠB - Technická univerzita
Místo vydání: Ostrava
Datum: 25.2.2004 - 27.2.2004
/ 2008-05-19 13:50:51 /

Klíčová slova

production planning, extra-enterprise access, telephony interface, speech processing, VoiceXML

Klíčová slova v češtině

plánování výroby, vzdálený přístup, telefonní rozhraní, spracování mluvené řeči, VoiceXML

BibTeX

@INPROCEEDINGS{BecvarP_2004_Navrhtelefonniho,
 author = {Be\v{c}v\'{a}\v{r}, P. and \v{S}m\'{i}dl, L. and P\v{e}chou\v{c}ek, M.},
 title = {N\'{a}vrh telefonn\'{i}ho rozhran\'{i} multiagentn\'{i}ho syst\'{e}mu pro pl\'{a}nov\'{a}n\'{i} v\'{y}roby ExtraPlanT},
 year = {2004},
 publisher = {V\v{S}B - Technick\'{a} univerzita },
 journal = {Znalosti 2004},
 address = {Ostrava},
 pages = {277-284},
 ISBN = {80-248-0456-5},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/BecvarP_2004_Navrhtelefonniho},
}