Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Bečvář, P. and Pěchouček, M. and Psutka, J. and Šmídl, L. : Multi-agent decision support systems with remote multimedia access . IECON 2005, p. 2204-2209, IEEE , Raleigh , 2005.

Abstrakt

This paper introduces several multi-agent systems for decision support in industrial informatics: ExPlanTech for intra-enterprise production planning, ExtraPlanT for extra-enterprise cooperation and supply chain management and e-Cat for competency management among a group of cooperating companies. The systems are equipped with an multimedia external access that allows to access them whenever and wherever the user needs. One possibility of the extra-enterprise access is a telephony interface, built on a VoiceXML technology. Two techniques have been developed to overcome the main disadvantages of speech interfaces: Two-level Communication Model and a dynamic selection of prompt wording.

Abstrakt v češtině

Článek představuje multi-agentní systémy pro podporu rozhodování v prlůmyslové informatice: ExPlanTech pro vnitropodnikové plánování, ExtraPlanT pro mezipodnikovou spolupráci a řízení dodavatelsko-odběratelského řetězce a e-Cat pro mangement kompetencí ve virtuálním podniku. Všechny představené systémy jsou vybaveny multimediálním rozhraním pro vzdálený přístup. Toto rozhraní umožňuje používat systémy kdykoliv a odkudkoliv ve světě. Jedna z technologií, použitých pro multimediálním vzdálený přístup je telefonní rozhraní založené na technologii VoiceXML. Toto rozhraní používá dvě inovativní techniky, které pomáhají překonat přirozené nevýhody hlasových rozhraní: dvojúrovňový model komunikace a dynamický výběr znění promluv systému.

Detail publikace

Název: Multi-agent decision support systems with remote multimedia access
Autor: Bečvář, P. ; Pěchouček, M. ; Psutka, J. ; Šmídl, L.
Název - česky: Multi-agentní systém pro podporu rozhodování s možností multimediálního přístupu
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 6.11.2005
Rok vydání: 2005
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: IECON 2005
Strana: 2204 - 2209
ISBN: 0-7803-9253-1
Nakladatel: IEEE
Místo vydání: Raleigh
Datum: 6.11.2005 - 10.11.2005
/ 2008-05-19 13:42:21 /

Klíčová slova

production planning, virtual enterprises, competency management, extra-enterprise access, telephony interface, speech processing, VoiceXML

Klíčová slova v češtině

plánování výroby, virtuální podnik, management kompetencí, vzdálený přístup, telefonní rozhraní, spracování mluvené řeči, VoiceXML

BibTeX

@INPROCEEDINGS{BecvarP_2005_Multi-agentdecision,
 author = {Be\v{c}v\'{a}\v{r}, P. and P\v{e}chou\v{c}ek, M. and Psutka, J. and \v{S}m\'{i}dl, L.},
 title = {Multi-agent decision support systems with remote multimedia access},
 year = {2005},
 publisher = {IEEE },
 journal = {IECON 2005},
 address = {Raleigh },
 pages = {2204-2209},
 ISBN = {0-7803-9253-1},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/BecvarP_2005_Multi-agentdecision},
}