Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Campr, P. and Hrúz, M. and Železný, M. : Design and Recording of Signed Czech Language Corpus for Automatic Sign Language Recognition . Interspeech 2007, p. 678-681, 2007.

PDF ke stažení

PDF

Další informace


Interspeech 2007

Abstrakt

We describe the design, recording and content of a Czech signed language database in this paper. The database is intended for training and testing of sign language recognition (SLR) systems. The UWB-06-SLR-A database contains video data of 15 signers recorded from 3 different views, two of them capture whole signer and provide 3D motion data, and third one is focused on signer's face and provides data for face expression feature extraction and for lipreading.

Abstrakt v češtině

V tomto článku popisujeme návrh, záznam a obsah databáze české znakové řeči. Tato databáze byla vytvořena pro trénování a testování systémů rozpoznávání znakové řeči. Databáze UWB-06-SLR-A obsahuje videozáznam 15 lidí ze tří různých pohledů, dva z nich zabírají celé tělo a poskytují pohybová data ve 3D. Třetí pohled je zaměřen na tvář a poskytuje data pro extrakci příznaků výrazu tváře a čtení ze rtů.

Detail publikace

Název: Design and Recording of Signed Czech Language Corpus for Automatic Sign Language Recognition
Autor: Campr, P. ; Hrúz, M. ; Železný, M.
Název - česky: Návrh a záznam korpusu české znakové řeči pro automatické rozpoznávání znakové řeči
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 1.1.2007
Rok vydání: 2007
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Interspeech 2007
Strana: 678 - 681
ISBN: 1990-9772
/ 2008-04-11 10:33:36 /

Klíčová slova

Sign language recognition, gesture recognition, sign language corpus, speech corpus, Czech

Klíčová slova v češtině

Rozpoznávání znakové řeči, rozpoznávání gest, korpus znakové řeči, řečový korpus, český

BibTeX

@ARTICLE{CamprP_2007_DesignandRecording,
 author = {Campr, P. and Hr\'{u}z, M. and \v{Z}elezn\'{y}, M.},
 title = {Design and Recording of Signed Czech Language Corpus for Automatic Sign Language Recognition},
 year = {2007},
 journal = {Interspeech 2007},
 pages = {678-681},
 ISBN = {1990-9772},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/CamprP_2007_DesignandRecording},
}