Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Campr, P. and Hrúz, M. and Trojanová, J. : Collection and Preprocessing of Czech Sign Language Corpus for Sign Language Recognition . Proceedings of the Sixth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'08), ELRA, Marrakech, Morocco, 2008.

PDF ke stažení

PDF

Abstrakt

This paper discusses the design, recording and preprocessing of a Czech sign language corpus. The corpus is intended for training and testing of sign language recognition (SLR) systems. The UWB-07-SLR-P corpus contains video data of 4 signers recorded from 3 different perspectives. Two of the perspectives contain whole body and provide 3D motion data, the third one is focused on signer’s face and provide data for face expression and lip feature extraction. Each signer performed 378 signs with 5 repetitions. The corpus consists of several types of signs: numbers (35 signs), one and two-handed finger alphabet (64), town names (35) and other signs (244). Each sign is stored in a separate AVI file. In total the corpus consists of 21853 video files in total length of 11.1 hours. Additionally each sign is preprocessed and basic features such as 3D hand and head trajectories are available. The corpus is mainly focused on feature extraction and isolated SLR rather than continuous SLR experiments.

Abstrakt v češtině

Tento článek popisuje tvorbu, nahrávání a předzpracování korpusu českého znakového jazyka. Korpus slouží pro trénování a testování automatických systémů pro rozpoznávání znakového jazyka. Tento korpus UWB-07-SLP-P obsahuje videonahrávky 4 znakujících osob, které jsou nasnímány za 3 pohledů. Dva z nich zachytávají celou osobu, třetí je zaměřena na obličej. Každý znakující provedl 378 znaků, každý pětkrát opakován. Korpus obsahuje celkem 21853 videosouborů v délce 11,1 hodin. Každý znak je předzpracován a jsou dostupné základní příznaky, jako např. trajektorie rukou v 3D prostoru.

Detail publikace

Název: Collection and Preprocessing of Czech Sign Language Corpus for Sign Language Recognition
Autor: Campr, P. ; Hrúz, M. ; Trojanová, J.
Název - česky: Tvorba a předzpracování korpusu českého znakového jazyka pro automatické rozpoznávání znakového jazyka
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 1.1.2008
Rok vydání: 2008
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Proceedings of the Sixth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'08)
ISBN: 2-9517408-4-0
Editor: ELRA
Místo vydání: Marrakech, Morocco
2008-06-10 10:37:18 / 2008-06-10 10:48:09 /

Klíčová slova

sign language recognition, czech sign language, image processing

Klíčová slova v češtině

automatické rozpoznávání znakového jazyka, český znakový jazyk, zpracování digitalizovaného obrazu

BibTeX

@INPROCEEDINGS{CamprP_2008_Collectionand,
 author = {Campr, P. and Hr\'{u}z, M. and Trojanov\'{a}, J.},
 title = {Collection and Preprocessing of Czech Sign Language Corpus for Sign Language Recognition},
 year = {2008},
 journal = {Proceedings of the Sixth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'08)},
 address = {Marrakech, Morocco},
 editor = {ELRA},
 ISBN = {2-9517408-4-0},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/CamprP_2008_Collectionand},
}