Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Campr Pavel and Dikici Erinç and Hrúz Marek and Kindiroglu Alp and Krňoul Zdeněk and Ronzhin Alexander and Sak Hasim and Schorno Daniel and Akarun Lale and Aran Oya and Karpov Alexey and Saraclar Murat and Železný Miloš : Automatic Fingersign to Speech Translator . eNTERFACE'10, 2010.

Další informace


eNTERFACE'10 workshop

Abstrakt

The aim of this project is to help the communication of two people, one hearing impaired and one visually impaired by converting speech to fingerspelling and fingerspelling to speech. Fingerspelling is a subset of sign language, and uses finger signs to spell letters of the spoken or written language. We aim to convert finger spelled words to speech and vice versa. Different spoken languages and sign languages such as English, Russian, Turkish and Czech are considered.

Abstrakt v češtině

Cílem projektu je umožnit komunikaci sluchově postižených a zrakově postižených s využitím automatické konverze mluvené řeči do prstové abecedy a naopak.

Detail publikace

Název: Automatic Fingersign to Speech Translator
Autor: Campr Pavel ; Dikici Erinç ; Hrúz Marek ; Kindiroglu Alp ; Krňoul Zdeněk ; Ronzhin Alexander ; Sak Hasim ; Schorno Daniel ; Akarun Lale ; Aran Oya ; Karpov Alexey ; Saraclar Murat ; Železný Miloš
Název - česky: Automatický překladač prstové abecedy a mluvené řeči
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 1.10.2010
Rok vydání: 2010
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: eNTERFACE'10
Datum: 12.7.2010 - 6.8.2010
/ 2010-10-25 09:32:49 /

Klíčová slova

automatic sign recognition, speech recognition, speech synthesis, sign synthesis, translation

Klíčová slova v češtině

automatické rozpoznávání znakového jazyka, rozpoznávání řeči, syntéza řeči, syntéza znakového jazyka, překlad

BibTeX

@INPROCEEDINGS{CamprPavel_2010_AutomaticFingersign,
 author = {Campr Pavel and Dikici Erin? and Hr\'{u}z Marek and Kindiroglu Alp and Kr\v{n}oul Zden\v{e}k and Ronzhin Alexander and Sak Hasim and Schorno Daniel and Akarun Lale and Aran Oya and Karpov Alexey and Saraclar Murat and \v{Z}elezn\'{y} Milo\v{s}},
 title = {Automatic Fingersign to Speech Translator},
 year = {2010},
 journal = {eNTERFACE'10},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/CamprPavel_2010_AutomaticFingersign},
}