Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Čech, M. and Schlegel, M. and Mertl, J. : PIDlab, PID controller virtual laboratory . Katedra kybernetiky, fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni , 2004.

Abstrakt

The purpose www.pidlab.com web site is to introduce simple Internet tools (Java applets) for PID controller design and tuning. Using these applets, PID tuning based on known process model or experimental data can be done in a very short time. The applets can be used also for education purposes.

Abstrakt v češtině

Účelem webu www.pidlab.com je nabídnout jednoduché Internetové nástroje (Java applety) pro návrh a ladění PID regulátorů. Použitím interaktivních appletů lze velmi rychle ladit regulátory na základě známého modelu procesu nebo experimentálních dat. Applety mohou být použity i pro výukové účely.

Detail publikace

Název: PIDlab, PID controller virtual laboratory
Autor: Čech, M. ; Schlegel, M. ; Mertl, J.
Název - česky: virtuální laboratoř pro PID regulátor
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 1.1.2004
Rok vydání: 2004
Typ publikace: Prototyp, uplatněná metodika, autorizovaný software
Nakladatel: Katedra kybernetiky, fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni
/ /

Klíčová slova

PID controller, automatic tuning, frequency design, moment method, Java applet

BibTeX

@MISC{CechM_2004_PIDlabPID,
 author = {\v{C}ech, M. and Schlegel, M. and Mertl, J.},
 title = {PIDlab, PID controller virtual laboratory},
 year = {2004},
 publisher = {Katedra kybernetiky, fakulta aplikovan\'{y}ch v\v{e}d, Z\'{a}pado\v{c}esk\'{a} univerzita v Plzni },
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/CechM_2004_PIDlabPID},
}