Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Čech, M. and Schlegel, M. : Fractional order pole models for robust control on Internet: www.PIDlab.com . Proceedings of 6th International carpathian control conference, p. 47-52, University of Miskolc, Miskolc, 2005.

Abstrakt

This paper describes the simple Internet tool for fractional order pole models - the Java applet free accessible on www.PIDlab.com. The applet implements procedures described in the authors’ previous works, where the value set approach to fractional order pole systems was presented for the case, when following characteristic numbers of the process were obtained: a) one sample of the process frequency response, b) first three moments of the process impulse response. Using the applet, we can easily compute value sets and find the upper hard bound of the value sets for the case, when one/two frequency response samples and first three moments of the impulse response are known simultaneously. Then we can determine processes on the value set boundary which will be further important for robust controller design.

Abstrakt v češtině

Tento článek popisuje jednoduchý nástroj pro identifikaci systémů s fraktálními póly - Java applet dostupný na adrese www.PIDlab.com. Applet umožňuje identifikovat proces na základě jednoho bodu frekvenční charakteristiky nebo prvních tří momentů impulsní funkce nebo obou současně.

Detail publikace

Název: Fractional order pole models for robust control on Internet: www.PIDlab.com
Autor: Čech, M. ; Schlegel, M.
Název - česky: Fraktální modely pro robustní řízení na Internetu: www.PIDlab.com
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 24.5.2005
Rok vydání: 2005
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Proceedings of 6th International carpathian control conference
Strana: 47 - 52
ISBN: 963-661-644-2
Nakladatel: University of Miskolc
Místo vydání: Miskolc
Datum: 24.5.2005 - 27.5.2005
/ /

Klíčová slova

fractional-order pole model, identification, model set, robust controller design, Java applet

Klíčová slova v češtině

fractional-order-pole modely, identifikace, množinový model, robustní návrh regulátoru, Java applet

BibTeX

@INPROCEEDINGS{CechM_2005_Fractionalorderpole,
 author = {\v{C}ech, M. and Schlegel, M.},
 title = {Fractional order pole models for robust control on Internet: www.PIDlab.com },
 year = {2005},
 publisher = {University of Miskolc},
 journal = {Proceedings of 6th International carpathian control conference},
 address = {Miskolc},
 pages = {47-52},
 ISBN = {963-661-644-2},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/CechM_2005_Fractionalorderpole},
}