Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Čech, M. : Development of fractional-order PID control algorithm . MATEO - The European Network of Mechatronics Centres and Industrial Controllers 2006, p. 210-217, Západočeská univerzita, Plzeň, 2006.

Abstrakt

The fractional-order PID controller (FPID) arises from the classical PID controller. The only change is the usage of real-order integrator and differentiator (FO operators) instead of first order operators. This paper describes the FPID algorithm which uses improved Oustaloup`s method to obtain the approximations of FO operators. The next problem shown in this article is the discrete realization of FO operators. The last part presents the most current project linked to our FPID controller, the manual adjuster.

Abstrakt v češtině

FPID regulátor vznikne z klasického PID regulátoru přidáním dvou parametrů - řádu integrace a derivace. Článek se zabývá diskrétní realizací takových regulátoru na základě Oustaloupovy metody. Je zde zmíněna Java také Java aplikace pro manuální ladění parametrů regulátoru.

Detail publikace

Název: Development of fractional-order PID control algorithm
Autor: Čech, M.
Název - česky: Vývoj FPID algoritmu řízení
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 14.12.2006
Rok vydání: 2006
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: MATEO - The European Network of Mechatronics Centres and Industrial Controllers 2006
Strana: 210 - 217
ISBN: 80-7043-508 -9
Nakladatel: Západočeská univerzita
Místo vydání: Plzeň
Datum: 14.12.2006 - 16.12.2006
/ /

Klíčová slova

fractional-order systems, fractional-order controller, PID controllers, approximation

Klíčová slova v češtině

PID regulátor, FPID regulátor, systémy neceločíselného řádu

BibTeX

@INPROCEEDINGS{CechM_2006_Developmentof,
 author = {\v{C}ech, M.},
 title = {Development of fractional-order PID control algorithm},
 year = {2006},
 publisher = {Z\'{a}pado\v{c}esk\'{a} univerzita},
 journal = {MATEO - The European Network of Mechatronics Centres and Industrial Controllers 2006},
 address = {Plze\v{n}},
 pages = {210-217},
 ISBN = {80-7043-508 -9  },
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/CechM_2006_Developmentof},
}