Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Čech, M. and Schlegel, M. and Mertl, J. : Fractional PID laboratory . Katedra kybernetiky, fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni , 2006.

Abstrakt

Fractional PID laboratory allows to design fractional PID controller from experimental data (pulse or relay identification experiment). In this new applet, the experimental data can be even obtained remotely from real processes - real time targets. Due to the simplicity and interactivity it is suitable for both academic and industrial sphere.

Abstrakt v češtině

Fractional PID laboratory umožňuje navrhovat fraktální PID regulátor z experimentálních dat (pulsní či releový identifikační experiment). V tomto novém appletu lze data získávat i vzdáleně po Internetu přímo z cílových řídicích platforem reálného času. Vzhledem ke své jednoduchosti a interaktivitě lze applet používat v akademické i průmyslové sféře.

Detail publikace

Název: Fractional PID laboratory
Autor: Čech, M. ; Schlegel, M. ; Mertl, J.
Název - česky: Virtuální laboratoř pro fraktální PID regulátor
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 1.1.2006
Rok vydání: 2006
Typ publikace: Prototyp, uplatněná metodika, autorizovaný software
Nakladatel: Katedra kybernetiky, fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni
/ /

Klíčová slova

Fractional PID controller, robust control, Java applets, Nyquist plot shaping, interactive tools

Klíčová slova v češtině

Fraktální PID regulátor, robustní řízení, Java applety, tvarování Nyquistovy křivky, interaktivní nástroje

BibTeX

@MISC{CechM_2006_FractionalPID,
 author = {\v{C}ech, M. and Schlegel, M. and Mertl, J.},
 title = {Fractional PID laboratory},
 year = {2006},
 publisher = {Katedra kybernetiky, fakulta aplikovan\'{y}ch v\v{e}d, Z\'{a}pado\v{c}esk\'{a} univerzita v Plzni },
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/CechM_2006_FractionalPID},
}