Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Čech, M. and Schlegel, M. : The fractional-order PID controller outperforms the classical one . Process control 2006, p. 1-6, Technical University , Pardubice , 2006.

Abstrakt

The three-parameter PID controller is the most popular industrial controller thanks to its simplicity. Only two more parameters arise after considering the integrator and derivator of arbitrary real order. Such a generalized controller is called fractional-order PID controller (FPID). Moreover, these two parameters (the order of integrator and derivator) still have a clear physical interpretation. This paper extends the results of the author’s previous papers where the robustness regions method for traditional PID controller was discussed. The aim of this paper is to present a generalized robustness regions method for the FPID controller. The proposed procedure allows to define several frequency domain closed loop requirements simultaneously - gain and phase margins, limitations of sensitivity functions, proper bandwidth. The final example shows that the FPID controller ensures the fulfillment of stricter closed-loop requirements than the traditional PID.

Abstrakt v češtině

PID regulátor je nejpopulárnějším regulátorem v průmyslu. Pokud uvažujeme integrátor a derivátor libovolného reálného řádu, musíme navíc ladit dva další parametry, které ale mají jasnou fyzikální interpretaci. Článek popisuje zobecněnou metodu robustních regionů, která umožňuje ladit parametry FPID regulátoru. Je ukázáno, že FPID regulátor umožňuje splnit ve frekvenční oblasti přísnější protichůdné požadavky na regulační smyčku než klasický PID.

Detail publikace

Název: The fractional-order PID controller outperforms the classical one
Autor: Čech, M. ; Schlegel, M.
Název - česky: FPID regulátor překonává klasický PID
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 13.6.2006
Rok vydání: 2006
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Process control 2006
Strana: 1 - 6
ISBN: 80-7194-860-8
Nakladatel: Technical University
Místo vydání: Pardubice
Datum: 13.6.2006 - 16.6.2006
/ /

Klíčová slova

fractional-order controller, PID, robustness regions, Nyquist plot shaping

Klíčová slova v češtině

FPID regulátor, PID, robustní regiony, tvarování Nyquistovy křivky

BibTeX

@INPROCEEDINGS{CechM_2006_Thefractional-order,
 author = {\v{C}ech, M. and Schlegel, M.},
 title = {The fractional-order PID controller outperforms the classical one},
 year = {2006},
 publisher = {Technical University },
 journal = {Process control 2006},
 address = {Pardubice },
 pages = {1-6},
 ISBN = {80-7194-860-8},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/CechM_2006_Thefractional-order},
}