Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Čech, M. and Schlegel, M. : Ideal Bode's control loop shaping with respect of the model set approach . Process Control '07 , p. 1-6, Slovak University of Technology, Bratislava, 2007.

Abstrakt

In the last decades, several interesting applications of fractional calculus appeared in the process control field. The usage of fractional elements for description of ideal Bode's control loop is one of the most promising. In authors' previous work, the concept of model set suitable for description of typical industrial processes was presented. In this paper, the problem of reaching the ideal Bode's shape for several process models arising from the model set is considered. In contrast to the other known approaches, the exactly computed filter frequency response is approximated. This approximation is done using standard MATLAB constrained multivariable optimization. The comparison with other methods shows that the direct approximation leads to the significant reduction of the filter order. Arising filters can be useful especially for processes with large gain variations.

Abstrakt v češtině

V posledních letech se objevila celá řada aplikací integrálů a derivací neceločíselných řádů v automatickém řízení. Jedna z perspektivních je ideální tvarování Nyquistovy křivky pomocí filtrů nizkých řádů. Výsledná regulační smyčka pak dosahuje velkou robustnost vůči změnám zesílení

Detail publikace

Název: Ideal Bode's control loop shaping with respect of the model set approach
Autor: Čech, M. ; Schlegel, M.
Název - česky: Ideálni Bodeho tvarování regulační smyčky
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 11.6.2007
Rok vydání: 2007
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Process Control '07
Strana: 1 - 6
ISBN: 978-80-227-2677-1
Nakladatel: Slovak University of Technology
Místo vydání: Bratislava
Datum: 11.6.2007 - 14.6.2007
/ /

Klíčová slova

Ideal Bode's control loop, fractional calculus, fractional-order integrator, model set, Nyquist plot shaping, iso-damping property.

Klíčová slova v češtině

Ideální Bodeho regulační smyčka, fractional calculus, množinový model, tvarování Nyquistovy křivky

BibTeX

@INPROCEEDINGS{CechM_2007_IdealBodescontrol,
 author = {\v{C}ech, M. and Schlegel, M.},
 title = {Ideal Bode's control loop shaping with respect of the model set approach},
 year = {2007},
 publisher = {Slovak University of Technology},
 journal = {Process Control '07 },
 address = {Bratislava},
 pages = {1-6},
 ISBN = {978-80-227-2677-1},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/CechM_2007_IdealBodescontrol},
}