Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Čech Martin and Balda Pavel and Schlegel Miloš and Severa Ondřej : NEW VIRTUAL INTERNET LABORATORIES PRESENTING ADVANCED CONTROL SCHEMES . 11th International Carpathian Control Conference, p. 1-4, REKATEL Bt., Miskolc, Hungary, Eger, Hungary, 2010.

Abstrakt

During the last decade, web based education became a strong topic in many technical branches including automatic control. Based on the procedure described in authors? previous work a set of virtual laboratories presenting advanced control schemes was created. In this paper there are described the following ones: PSMPC Demo presenting a simple pulse step predictive controller, PWM Demo demonstrating a basic PID loop with pulse-width modulation, Bump-less Switching Demo illustrating a bump-less switching of controller modes and parameters, PIDMA Demo presenting an unique PID autotuner and a Smith Predictor Demo explaining how to control processes with large dead time.

Abstrakt v češtině

Během poslední dekády se výuka pomocí internetu stala velmi populární také v oblasti automatického řízení. Na základě speciální technologie bylo vytvořeno několik laboratoří prezentujících pokročilá řídicí schémata. V článku jsou popsány následující z nich: PSMPC Demo, které prezentuje jednoduchý prediktivní regulátor, PWM Demo vysvětlující principy pulsně šířkové modulace, Bump-less switching demo objasňujcící bezrázové přepínání parametrů regulátoru, PIDMA demo popisující funkčnost pokročilého pulsního PID autotuneru a Smith predictor demo, které demonstruje řízení systémů s dominantním dopravním zpožděním.

Detail publikace

Název: NEW VIRTUAL INTERNET LABORATORIES PRESENTING ADVANCED CONTROL SCHEMES
Autor: Čech Martin ; Balda Pavel ; Schlegel Miloš ; Severa Ondřej
Název - česky: Nové virtuální laboratoře prezentující pokročilá řídicí schémata
Jazyk publikace: anglicky
Rok vydání: 2010
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: 11th International Carpathian Control Conference
Strana: 1 - 4
ISBN: 978-963-06-9289-2
Nakladatel: REKATEL Bt., Miskolc, Hungary
Místo vydání: Eger, Hungary
Datum: 28.5.2010
2011-03-15 16:21:54 / 2011-03-15 16:21:54 / 1

Klíčová slova

Virtual laboratories, web-based control education, Java applets, interactive tools

Klíčová slova v češtině

Virtuální laboratoře, web-based výuka, Java applety, interaktivní nástroje

BibTeX

@INPROCEEDINGS{CechMartin_2010_NEWVIRTUALINTERNET,
 author = {\v{C}ech Martin and Balda Pavel and Schlegel Milo\v{s} and Severa Ond\v{r}ej},
 title = {NEW VIRTUAL INTERNET LABORATORIES PRESENTING ADVANCED CONTROL SCHEMES},
 year = {2010},
 publisher = {REKATEL Bt., Miskolc, Hungary},
 journal = {11th International Carpathian Control Conference},
 address = {Eger, Hungary},
 pages = {1-4},
 ISBN = {978-963-06-9289-2},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/CechMartin_2010_NEWVIRTUALINTERNET},
}