Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Černý, V. and Hrušák, J. : On some new similarities between non-linear observer and filter design . NOLCOS 2004, p. 609-614, Universität Stuttgart, Stuttgart, 2004.

Abstrakt

The paper studies possible connections between non-linear observer design as introduced in Automatic Control Theory and filter design as established in Signal Processing. It is shown in the paper that there are obvious similarities between them in spite of quite different aims for their design. Error invariance and error convergence properties both of them are unifying tools in the contribution.

Abstrakt v češtině

Článek studuje možné vztahy mezi návrhem nelineárního rekonstruktoru stavu, jak je to zavedeno v teorii automatického řízení, a návrhem filtru v případě teorie zpracování signálu. V článku jsou demonstrovány zřejmé souvislosti mezi nimi navzdory rozdílným cílům při jejich návrhu. Podmínky invariance a konvergence chyby rekonstrukce (filtrace) jsou sjednocujícími prostředky pro jejich návrh.

Detail publikace

Název: On some new similarities between non-linear observer and filter design
Autor: Černý, V. ; Hrušák, J.
Název - česky: O nových souvislostech mezi návrhem nelineárního rekonstruktoru stavu a filtru
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 1.9.2004
Rok vydání: 2004
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: NOLCOS 2004
Strana: 609 - 614
Nakladatel: Universität Stuttgart
Místo vydání: Stuttgart
Datum: 1.9.2004 - 3.9.2004
/ /

Klíčová slova

observer, invariance, convergence, filter, signal power, signal energy

Klíčová slova v češtině

rekonstruktor stavu, invariance, konvergence, filtr, výkon signálu, energie signálu

BibTeX

@INPROCEEDINGS{CernyV_2004_Onsomenew,
 author = {\v{C}ern\'{y}, V. and Hru\v{s}\'{a}k, J.},
 title = {On some new similarities between non-linear observer and filter design},
 year = {2004},
 publisher = {Universit?t Stuttgart},
 journal = {NOLCOS 2004},
 address = {Stuttgart},
 pages = {609-614},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/CernyV_2004_Onsomenew},
}