Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Černý, V. and Mayer, D. and Hrušák, J. : Generalized Tellegen principle and physical correctness of system representations . The 9th world multiconference on systemics, cybernetics and informatics, p. 378-382, International Institute of Informatics and Systemics, Orlando, 2005.

Abstrakt

The paper deals with a new problem of physical correctness detection in the area of strictly causal system representations. The proposed approach to the problem solution is based on generalization of Tellegen's theorem well known from electrical engineering. Consequently, mathematically as well as physically correct results are obtained. Some known and often used system representation structures are discussed from the developed point of view as an addition.

Abstrakt v češtině

Článek pojednává o novém problému detekce fyzikální korektnosti striktně kauzálních reprezentací systémů. Navržený přístup k řešení problému je založen na zobecnění Tellegenovy věty známé z elektrotechniky. Důsledkem toho jsou obdrženy matematicky a fyzikálně korektní výsledky. Některé známé a často užívané struktury reprezentací systémů jsou diskutovány ze zavedeného hlediska.

Detail publikace

Název: Generalized Tellegen principle and physical correctness of system representations
Autor: Černý, V. ; Mayer, D. ; Hrušák, J.
Název - česky: Zobecněný Tellegenův princip a fyzikální korektnost reprezentací systémů
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 10.7.2005
Rok vydání: 2005
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: The 9th world multiconference on systemics, cybernetics and informatics
Strana: 378 - 382
ISBN: 980-6560-59-0
Nakladatel: International Institute of Informatics and Systemics
Místo vydání: Orlando
Datum: 10.7.2005 - 13.7.2005
/ /

Klíčová slova

power, energy, minimality, equivalence

Klíčová slova v češtině

výkon, energie, minimalita, ekvivalence

BibTeX

@INPROCEEDINGS{CernyV_2005_GeneralizedTellegen,
 author = {\v{C}ern\'{y}, V. and Mayer, D. and Hru\v{s}\'{a}k, J.},
 title = {Generalized Tellegen principle and physical correctness of system representations},
 year = {2005},
 publisher = {International Institute of Informatics and Systemics},
 journal = {The 9th world multiconference on systemics, cybernetics and informatics},
 address = {Orlando},
 pages = {378-382},
 ISBN = {980-6560-59-0},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/CernyV_2005_GeneralizedTellegen},
}