Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Černý, V. and Hrušák, J. : Non-linear observer design method based on dissipation normal form . Kybernetika, vol. 1, p. 59-74, 2005.

Abstrakt

Observer design is one of large fields investigated in automatic control theory and a lot of articles have already been dedicated to it in technical literature. Non-linear observer design method based on dissipation normal form proposed in the paper represents a new approach to solving the observer design problem for a certain class of non-linear systems. As the theoretical basis of the approach the well known dissipative system theory has been chosen. The main achievement of the contribution consists in the fact that the error dynamics of the observer is priory chosen non-linear. It provides more flexibility in the sense of specifying error convergence properties to zero in comparison with other techniques. Lyapunov's stability theory is the other basic point of the approach.

Abstrakt v češtině

Problematika rekonstrukce stavu dynamických systemů je jednou z rozsáhlých oblastí v teorii automatického řízení a velké množství článků bylo tomuto problému věnováno v odborné literatuře. Metoda návrhu rekonstruktoru stavu na základě normální formy disipativnosti, která je prezentována v článku, představuje nový přístup k řešení problému rekonstrukce stavu nelineárních systémů. Základem této metody jsou některé poznatky z teorie disipativních systémů. Novým přínosem je nelineární charakter reprezentace chybového systému jejíž struktura je volena apriorně. Prostřednictvím vhodně umístěné nelinearity je možné specifikovat nejen rychlost konvergence chyby rekonstrukce k nule ale i další její charakteristiky ve srovnání s jinými dosud existujícími technikami. Ljapunovova teorie stability je druhým základním stavebním kamenem této metody.

Detail publikace

Název: Non-linear observer design method based on dissipation normal form
Autor: Černý, V. ; Hrušák, J.
Název - česky: Návrh nelineárního rekonstruktoru stavu na základě normální formy disipativnosti
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 1.1.2005
Rok vydání: 2005
Typ publikace: Článek z časopisu
Název časopisu / knihy: Kybernetika
Číslo vydání: 1
Strana: 59 - 74
ISBN: 0023-5954
/ /

Klíčová slova

invariance, structure, stability, structural condition, Lyapunov function

Klíčová slova v češtině

invariance, struktura, stabilita, strukturální podmínka, Ljapunovova funkce

BibTeX

@ARTICLE{CernyV_2005_Non-linearobserver,
 author = {\v{C}ern\'{y}, V. and Hru\v{s}\'{a}k, J.},
 title = {Non-linear observer design method based on dissipation normal form},
 year = {2005},
 journal = {Kybernetika},
 volume = {1},
 pages = {59-74},
 ISBN = {0023-5954},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/CernyV_2005_Non-linearobserver},
}