Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Černý, V. and Hrušák, J. : On Some New Similarities between Non-linear Observer and Filter Design . Nonlinear Control Systems 2004, vol. 6, p. 465-470, Elsevier, Oxford, 2005.

Abstrakt

The paper studies possible connections between non-linear observer design as introduced in Automatic Control Theory and filter design as established in Signal Processing. It is shown in the paper that there are obvious similarities between them in spite of quite different aims for their design. Error invariance and error convergence properties both of them are unifying tools in the contribution.

Abstrakt v češtině

Článek studuje možné vztahy mezi návrhem nelineárního rekonstruktoru stavu, jak je to zavedeno v teorii automatického řízení, a návrhem filtru v případě teorie zpracování signálu. V článku jsou demonstrovány zřejmé souvislosti mezi nimi navzdory rozdílným cílům při jejich návrhu. Podmínky invariance a konvergence chyby rekonstrukce (filtrace) jsou sjednocujícími prostředky pro jejich návrh.

Detail publikace

Název: On Some New Similarities between Non-linear Observer and Filter Design
Autor: Černý, V. ; Hrušák, J.
Název - česky: O nových souvislostech mezi návrhem nelineárního rekostruktoru stavu a filtru
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 1.1.2005
Rok vydání: 2005
Typ publikace: Kapitola v knize
Název časopisu / knihy: Nonlinear Control Systems 2004
Číslo vydání: 6
Strana: 465 - 470
ISBN: 0-08-044303-6
Nakladatel: Elsevier
Místo vydání: Oxford
/ /

Klíčová slova

observer, invariance, convergence, filter, signal power, signal energy

Klíčová slova v češtině

rekonstruktor stavu, invariance, konvergence, filtr, výkon signálu, energie signálu

BibTeX

@INBOOK{CernyV_2005_OnSomeNew_1,
 author = {\v{C}ern\'{y}, V. and Hru\v{s}\'{a}k, J.},
 title = {On Some New Similarities between Non-linear Observer and Filter Design},
 year = {2005},
 publisher = {Elsevier},
 journal = {Nonlinear Control Systems 2004},
 address = {Oxford},
 volume = {6},
 pages = {465-470},
 ISBN = {0-08-044303-6},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/CernyV_2005_OnSomeNew_1},
}