Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Černý, V. and Mayer, D. and Hrušák, J. : Generalized Tellegen principle and physical correctness of system representations . Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics, vol. 3, p. 38-42, 2006.

Abstrakt

The paper deals with a new problem of physical correctness detection in the area of strictly causal system representations. The proposed approach to the problem solution is based on generalization of Tellegen's theorem well known from electrical engineering. Consequently, mathematically as well as physically correct results are obtained. Some known and often used system representation structures are discussed from the developed point of view as an addition.

Abstrakt v češtině

Článek pojednává o problematice detekce fyzikální korektnosti struktur striktně kauzálních reprezentací systémů. Navržený přístup k řešení tohoto problému je založen na zobecnění Tellegenovy věty známé z elektrotechniky. Její aplikací lze získat matematicky a fyzikálně korektní struktury reprezentací systémů. Několik hojně užívaných struktur je na závěr analyzováno z nastoleného úhlu pohledu.

Detail publikace

Název: Generalized Tellegen principle and physical correctness of system representations
Autor: Černý, V. ; Mayer, D. ; Hrušák, J.
Název - česky: Zobecněný Tellegenův princip a fyzikální korektnost reprezentací systémů
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 1.1.2006
Rok vydání: 2006
Typ publikace: Článek z časopisu
Název časopisu / knihy: Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics
Číslo vydání: 3
Strana: 38 - 42
ISBN: 1690-4532
/ /

Klíčová slova

power, energy, minimality, equivalence

Klíčová slova v češtině

výkon, energie, minimalita, ekvivalence

BibTeX

@ARTICLE{CernyV_2006_GeneralizedTellegen,
 author = {\v{C}ern\'{y}, V. and Mayer, D. and Hru\v{s}\'{a}k, J.},
 title = {Generalized Tellegen principle and physical correctness of system representations},
 year = {2006},
 journal = {Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics},
 volume = {3},
 pages = {38-42},
 ISBN = {1690-4532},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/CernyV_2006_GeneralizedTellegen},
}