Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Černý, V. and Fialová, A. and Janeček, E. : Spolehlivostní optimalizační model ES ČR . Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni, 2006.

Abstrakt

Spolehlivostní optimalizační model elektrizační přenosové soustavy České republiky provádí návrh výše doporučených regulačních záloh jednotlivých druhů podpůrných služeb v závislosti na požadované spolehlivosti soustavy. Tento návrh je prováděn tak, že jsou minimalizovány náklady na jejich pořízení při dodržení uvažované spolehlivosti. Určené zálohy jsou pak analyticky ověřovány. Diskutovaný model využívá při svém návrhu výsledky statistického vyhodnocení výkonové a energetické bilance provozu soustavy v otevřené regulační smyčce realizovaného vně modelu. Základní matematickou strukturou, která je využívána při návrhu, je pravděpodobnostní (hustotní, distribuční) směs (Gauss, Laplace).

Abstrakt v češtině

Spolehlivostní optimalizační model elektrizační přenosové soustavy České republiky provádí návrh výše doporučených regulačních záloh jednotlivých druhů podpůrných služeb v závislosti na požadované spolehlivosti soustavy. Tento návrh je prováděn tak, že jsou minimalizovány náklady na jejich pořízení při dodržení uvažované spolehlivosti. Určené zálohy jsou pak analyticky ověřovány. Diskutovaný model využívá při svém návrhu výsledky statistického vyhodnocení výkonové a energetické bilance provozu soustavy v otevřené regulační smyčce realizovaného vně modelu. Základní matematickou strukturou, která je využívána při návrhu, je pravděpodobnostní (hustotní, distribuční) směs (Gauss, Laplace).

Detail publikace

Název: Spolehlivostní optimalizační model ES ČR
Autor: Černý, V. ; Fialová, A. ; Janeček, E.
Název - česky: Spolehlivostní optimalizační model ES ČR
Jazyk publikace: česky
Datum vydání: 1.1.2006
Rok vydání: 2006
Typ publikace: Prototyp, uplatněná metodika, autorizovaný software
Nakladatel: Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni
/ /

Klíčová slova

reliability, optimization, statistical evaluation, probability mixture

Klíčová slova v češtině

spolehlivost, optimalizace, statistické vyhodnocení, pravděpodobnostní směs

BibTeX

@MISC{CernyV_2006_Spolehlivostni,
 author = {\v{C}ern\'{y}, V. and Fialov\'{a}, A. and Jane\v{c}ek, E.},
 title = {Spolehlivostn\'{i} optimaliza\v{c}n\'{i} model ES \v{C}R},
 year = {2006},
 publisher = {Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovan\'{y}ch v\v{e}d, Z\'{a}pado\v{c}esk\'{a} univerzita v Plzni},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/CernyV_2006_Spolehlivostni},
}