Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Černý Václav and Janeček Eduard and Fialová Andrea and Frantík Josef : Monte-Carlo simulation of electricity transmission system operation . IFAC Proceedings Volumes (IFAC-PapersOnline), vol. 17, p. 4588-4593, International Federation of Automatic Control, [s.l.], 2008.

Další informace


Dostupnost

Abstrakt

One of basic system services that an electricity transmission system operator guarantees is power balance maintenance. The aim of this service is to keep power export/import to/from surrounding interconnected electricity transmission systems at a proposed value. The power quantity is a random variable. Therefore, a control strategy of the quantity consists in keeping amplitudes of a power balance deviation in specified boundaries. The operator uses so called ancillary services for this purpose. In order to verify that power reserves of particular ancillary services are large enough for guaranteeing reliable operation of the electricity transmission system a Monte-Carlo simulator has been developed and implemented. The simulator models dynamical behavior of the system under the power reserves constraints.

Abstrakt v češtině

Jednou ze základních systémových služeb, kterou provozovatel elektrizační přenosové soustavy poskytuje, je udržování výkonové rovnováhy. Cílem poskytování této služby je udržovat export/import výkonu do/z okolních propojených elektrizačních přenosových soustav na požadované hodnotě. Uvažovaný výkon se zde chová jako náhodná veličina. Z tohoto důvodu příslušná strategie řízení spočívá v udržování amplitud odchylky výkonu v určitých mezích. Pro tento účel provozovatel elektrizační přenosové soustavy využívá tzv. podpůrné služby. Aby bylo možné ověřit, že výkonové rezervy jednotlivých podpůrných služeb jsou dostatečně velké pro spolehlivý provoz elektrizační přenosové soustavy, byl vyvinut a implementován Monte-Carlo simulátor. Tento simulátor modeluje dynamické chování provozu elektrizační přenosové soustavy za okrajových podmínek spočívajících v omezené šířce výkonových rezerv jednotlivých podpůrných služeb.

Detail publikace

Název: Monte-Carlo simulation of electricity transmission system operation
Autor: Černý Václav ; Janeček Eduard ; Fialová Andrea ; Frantík Josef
Název - česky: Monte-Carlo simulace provozu elektrizační přenosové soustavy
Jazyk publikace: anglicky
Rok vydání: 2008
Typ publikace: Článek z časopisu
Název časopisu / knihy: IFAC Proceedings Volumes (IFAC-PapersOnline)
Číslo vydání: 17
Strana: 4588 - 4593
ISSN: 1474-6670
Nakladatel: International Federation of Automatic Control
Místo vydání: [s.l.]
2011-03-15 16:21:30 / 2011-03-15 16:21:30 / 1

Klíčová slova

modelling, operation, control of power systems

Klíčová slova v češtině

modelování, provoz, řízení výkonových soustav

BibTeX

@ARTICLE{CernyVaclav_2008_Monte-Carlo,
 author = {\v{C}ern\'{y} V\'{a}clav and Jane\v{c}ek Eduard and Fialov\'{a} Andrea and Frant\'{i}k Josef},
 title = {Monte-Carlo simulation of electricity transmission system operation},
 year = {2008},
 publisher = {International Federation of Automatic Control},
 journal = {IFAC Proceedings Volumes (IFAC-PapersOnline)},
 address = {[s.l.]},
 volume = {17},
 pages = {4588-4593},
 ISSN = {1474-6670},
 note = {DOI: 10.3182/20080706-5-KR-1001.2223
ALEPH ISBN 978-3-902661-00-5},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/CernyVaclav_2008_Monte-Carlo},
}