Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Císař, P. and Železný, M. : Detection of face position and 3D orientation in 2D image . SPECOM´2004, p. 52-56, SPIIRAS, Saint-Petersburg, 2004.

Abstrakt

This paper is focused on using headtracking for determination of the 3D orientation of head from 2D frame as a supplement lip-reading method. The task is proposed for determination of position and rotation of the driver´s (speaker´s) head during the speech. We divided the article to three parts. First we describe a module of automatic determination of the head shape in the image. The second part contains the localization of important points in the area of head. Finally we present the determination of the 3D orientation and scale and compare the results of our algorithm and a real measurement.

Abstrakt v češtině

V tomto článku jsme se zmaěřili na využití metod headtrackingu pro určení 3D orientace hlavy z 2D obrazu. Tato informace je využita pro podporu metod vyhledávání rtů. Úloha je zaměřena na sledování hlavy řidiče automobilu během promluvy. Článek je rozdělen do tří částí. V první je popsán modul automatického nalezení hlavy v obraze. Druhá část obsahuje popis nalezení významných bodů na obličeji a v poslední části je nastíněn postup určení 3D orientace a detekce přiblížení pomocí techto bodů.

Detail publikace

Název: Detection of face position and 3D orientation in 2D image
Autor: Císař, P. ; Železný, M.
Název - česky: Detekce pozice tváře a její 3D orientace z 2D snímku
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 20.9.2004
Rok vydání: 2004
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: SPECOM´2004
Strana: 52 - 56
ISBN: 5-7452-0110-X
Nakladatel: SPIIRAS
Místo vydání: Saint-Petersburg
Datum: 20.9.2004 - 22.9.2004
/ /

Klíčová slova

3D position, headtracking, pose estimation, 3D orientation

Klíčová slova v češtině

určení 3D pozice, 2D snímek, sledování pohybu hlavy

BibTeX

@INPROCEEDINGS{CisarP_2004_Detectionofface,
 author = {C\'{i}sa\v{r}, P. and \v{Z}elezn\'{y}, M.},
 title = {Detection of face position and 3D orientation in 2D image},
 year = {2004},
 publisher = {SPIIRAS},
 journal = {SPECOM?2004},
 address = {Saint-Petersburg},
 pages = {52-56},
 ISBN = {5-7452-0110-X},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/CisarP_2004_Detectionofface},
}