Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Duník, J. and Šimandl, M. and Straka, O. and Král, L. : Performance analysis of derivative-free filters . Proceedings of the IEEE Conference on Decision & Control, including the Symposium on Adaptive Processes, p. 1941-1946, 2005.

Abstrakt

Nonlinear state estimation by the derivative-free Sigma Point Kalman Filters is treated. Particularly, impact of the derivative-free Kalman filters on estimation quality of the Sigma Point Gaussian Sum Filters is discussed. New relations between the Unscented Kalman Filter and the Divided Difference Filters are derived. The main stress is laid on the covariance matrixes which have crucial role for the behaviour explanation of the Sigma Point Gaussian Sum Filters. The theoretical results are illustrated in some numerical examples.

Abstrakt v češtině

Článek se zabývá odhadem stavu za pomoci bezderivačních lokálních filtrů. Dále je pak zkoumán vliv jednotlivých bezderivačních lokálních filtrů na chování globálního filtru s vícenásobnou linearizací. V článku jsou také odozeny nové vztahy mezi unscentovaným lokálním filtrem a diferenčními lokálními filtry. Hlavní důraz je však kladen na analýzu vztahů pro výpočet kovariančních matic jednotlivých lokálních filtrů. Teoretické výsledky jsou pak ilustrovány na numerických příkladech.

Detail publikace

Název: Performance analysis of derivative-free filters
Autor: Duník, J. ; Šimandl, M. ; Straka, O. ; Král, L.
Název - česky: Analýza bezderivačních filtrů
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 1.1.2005
Rok vydání: 2005
Typ publikace: Článek z časopisu
Název časopisu / knihy: Proceedings of the IEEE Conference on Decision & Control, including the Symposium on Adaptive Processes
Strana: 1941 - 1946
ISBN: 0191-2216
/ /

Klíčová slova

state estimation, Kalman filtering

Klíčová slova v češtině

odhad stavu, Kalmanovska filtrace

BibTeX

@ARTICLE{DunikJ_2005_Performanceanalysis_1,
 author = {Dun\'{i}k, J. and \v{S}imandl, M. and Straka, O. and Kr\'{a}l, L.},
 title = {Performance analysis of derivative-free filters},
 year = {2005},
 journal = {Proceedings of the IEEE Conference on Decision & Control, including  the Symposium on Adaptive Processes},
 pages = {1941-1946},
 ISBN = { 0191-2216},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/DunikJ_2005_Performanceanalysis_1},
}