Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Duník, J. and Šimandl, M. : Design of square-root derivative-free smoothers . Proceedings of the 7th international Ph.D. workshop: Young generation viewpoint, p. 33-41, Ústav teorie informace a automatizace, Akademie věd České republiky, Praha, 2006.

Abstrakt

Local state estimation approaches for nonlinear stochastic systems are considered. The derivative-free unscented transformation is introduced and used in the design of a local smoothing algorithm. Its numerical properties are discussed and improved by the derivation of the square-root smoothing algorithm. The numerical properties of proposed algorithms are illustrated in a numerical example.

Abstrakt v češtině

Článek se zabývá lokálními metodami pro odhad stavu nelineárních stochastických systémů. Důraz je kladen především na vyhlazovací algoritmy založené na tzv. unscentované trasformaci a na numerické vlastnosti těchto algoritmů. V závěru jsou navržené algoritmy testovány na numerickém příkladě.

Detail publikace

Název: Design of square-root derivative-free smoothers
Autor: Duník, J. ; Šimandl, M.
Název - česky: Návrh odmocinových bezderivačních vyhlazovacích algoritmů
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 25.9.2006
Rok vydání: 2006
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Proceedings of the 7th international Ph.D. workshop: Young generation viewpoint
Strana: 33 - 41
ISBN: 80-903834-1-6
Nakladatel: Ústav teorie informace a automatizace, Akademie věd České republiky
Místo vydání: Praha
Datum: 25.9.2006 - 30.9.2006
/ /

Klíčová slova

stochastic systems, nonlinear systems, state estimation, estimation theory, smoothing

Klíčová slova v češtině

stochastické systémy, nelineární systémy, odhad stavu, teorie odhadu stavu, vyhlazování

BibTeX

@INPROCEEDINGS{DunikJ_2006_Designofsquare-root,
 author = {Dun\'{i}k, J. and \v{S}imandl, M.},
 title = {Design of square-root derivative-free smoothers},
 year = {2006},
 publisher = {\'{U}stav teorie informace a automatizace, Akademie v\v{e}d \v{C}esk\'{e} republiky},
 journal = {Proceedings of the 7th international Ph.D. workshop: Young generation viewpoint},
 address = {Praha},
 pages = {33-41},
 ISBN = {80-903834-1-6},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/DunikJ_2006_Designofsquare-root},
}