Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Duník Jindřich and Šimandl Miroslav : Estimation of state and measurement noise covariance matrices by multi-step prediction . IFAC Proceedings Volumes (IFAC-PapersOnline), vol. 17, p. 3689-3694, International Federation of Automatic Control, [s.l.], 2008.

Další informace


Dostupnost

Abstrakt

Estimation of noise covariance matrices for linear or nonlinear stochastic dynamic systems is treated. The novel off-line technique for estimation of the covariance matrices of the state and measurement noises is designed. The technique is based on the multi-step prediction error and on knowledge of the system initial condition and it takes an advantage of the well-known standard relations from the area of state estimation techniques and least square method. The theoretical results are illustrated in numerical examples.

Abstrakt v češtině

Článek je věnován návrhu techniky pro odhad kovariančních matic poruch působících ve stavové rovnici a v rovnici měření jak pro systémy lineární tak i nelineární. Nově navržená technika je založena na analýze statistických vlastností chyby vícekrokové predikce meření. Metoda využívá známých a široce používaných vztahů z oblasti odhadu stavu a metody nejmenších čtverců. Teoretické vztahy jsou ověřeny pomocí numerického příkladu.

Detail publikace

Název: Estimation of state and measurement noise covariance matrices by multi-step prediction
Autor: Duník Jindřich ; Šimandl Miroslav
Název - česky: Odhad kovariančních matic poruch působících ve stavové rovnici a v rovnici měření za pomoci vícekrokové predikce
Jazyk publikace: anglicky
Rok vydání: 2008
Typ publikace: Článek z časopisu
Název časopisu / knihy: IFAC Proceedings Volumes (IFAC-PapersOnline)
Číslo vydání: 17
Strana: 3689 - 3694
ISSN: 1474-6670
Nakladatel: International Federation of Automatic Control
Místo vydání: [s.l.]
2011-03-15 16:21:30 / 2011-03-15 16:21:30 / 1

Klíčová slova

state estimation, estimation theory, Kalman filter, prediction

Klíčová slova v češtině

odhad stavu, Kalmanův filtr, predikce

BibTeX

@ARTICLE{DunikJindrich_2008_Estimationofstate,
 author = {Dun\'{i}k Jind\v{r}ich and \v{S}imandl Miroslav},
 title = {Estimation of state and measurement noise covariance matrices by multi-step prediction},
 year = {2008},
 publisher = {International Federation of Automatic Control},
 journal = {IFAC Proceedings Volumes (IFAC-PapersOnline)},
 address = {[s.l.]},
 volume = {17},
 pages = {3689-3694},
 ISSN = {1474-6670},
 note = {DOI: 10.3182/20080706-5-KR-1001.2376
ALEPH ISBN 978-3-902661-00-5},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/DunikJindrich_2008_Estimationofstate},
}