Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Eva Zackova and Jan Romportl and Marek Havlík and Michal Polák : The Role of Externalisation in Human Enhancement: Are All Our Thoughts in Our Head? . Beyond AI: Interdisciplinary Aspects of Artificial Intelligence, Pilsen, 2011.

PDF ke stažení

PDF

Abstrakt

The paper discusses Clark’s conception of extended mind and critically analyses his four criterions of externalised cognitive functions. On the basis of the interdisciplinary research in the fields of AI and cognitive science it proposes a redefinition of these criterions. The theoretical claims are supported by Gazzaniga’s experiments with split-brain phenomena and our development of AI-based speech prosthetics for laryngectomy patients.

Abstrakt v češtině

Příspěvek se věnuje Clarkově koncepci rozšířené mysli a kriticky analyzuje jeho kritéria externalizace kognitivních funkcích člověka na základě interdisciplinárního zkoumání v oblastech AI, kognitivní vědy a filosofie mysli. Závěry jsou podpořeny výsledky empirického výzkumu M. Gazzanigy v oblasti neurovědy a aktuálním vývojem praktické aplikace pro syntézu řeči pro pacienty po totální laryngektomii.

Detail publikace

Název: The Role of Externalisation in Human Enhancement: Are All Our Thoughts in Our Head?
Autor: Eva Zackova ; Jan Romportl ; Marek Havlík ; Michal Polák
Název - česky: Role externalizace ve vylepšování člověka: Jsou všechny naše myšlenky v naší hlavě?
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 8.12.2011
Rok vydání: 2011
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název knihy: Beyond AI: Interdisciplinary Aspects of Artificial Intelligence
Místo vydání: Pilsen
Datum: 8.12.2011 - 9.2.2012
/ 2012-02-10 13:49:40 /

Klíčová slova

human enhancement, extended mind, artificial intelligence, split-brain phenomena, speech synthesis, laryngectomy

Klíčová slova v češtině

rozšiřování kognitivních funkcí člověka, rozšířená mysl, umělá inteligence, řečová syntéza, laryngektomie

BibTeX

@INPROCEEDINGS{EvaZackova_2011_TheRoleof,
 author = {Eva Zackova and Jan Romportl and Marek Havl\'{i}k and Michal Pol\'{a}k},
 title = {The Role of Externalisation in Human Enhancement: Are All Our Thoughts in Our Head?},
 year = {2011},
 address = {Pilsen},
 booktitle = {Beyond AI: Interdisciplinary Aspects of Artificial Intelligence},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/EvaZackova_2011_TheRoleof},
}