Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Eva Zackova and Jan Romportl : Extended Mind: Is There Anything at All to Be Externalised? . Beyond Artificial Intelligence: Contemplations, Expectations, Applications, Topics in Intelligent Engineering and Informatics (TIEI), vol. 4, p. 213-221, Springer, Heidelberg, 2012.

Abstrakt

The paper discusses Clark’s conception of extended mind and critically analyses his four criterions of externalised cognitive functions. Language as one of the most important means of externalisation is presented on the basis of Engelbart’s conception of human enhancement. Clark’s view of human–technology coupling is also strongly related to language which is regarded as a form of mind-transforming cognitive scaffolding. The material nature of language (as stressed by Clark in the domain of bodily gestures) is crucial for expression of mental concepts. This sup- ports the belief that human cognitive enhancement is possible via technical means (e.g. AI-based speech prosthesis). However, from the philosophical point of view, even the categories of externality and internality of cognitive processes are very tricky.

Abstrakt v češtině

Článek se zabývá Clarkovou koncepcí rozšířené mysli a kritickou analýzou jeho čtyř základních kritérií externalizované kognitivní funkce. Pozornost je věnována zejména jazyku jako základnímu prostředku externalizace lidské kognice, a to včetně jeho paralingvistické roviny. Možnost aplikace teoretického konceptu externalizované mysli je dále v článku zkoumána v souvislosti s technologií řečové syntézy založené na technologii umělé inteligence, která v pragmatické rovině vystupuje jako potvrzení základní teze Clarkovy koncepce rozšířené mysli. Nicméně z filosofického hlediska se ukazuje, že základní kategorie této koncepce, totiž 'externí' a 'interní', jsou překvapivě problematické.

Detail publikace

Název: Extended Mind: Is There Anything at All to Be Externalised?
Autor: Eva Zackova ; Jan Romportl
Název - česky: Rozšířená mysl: Je vůbec co externalizovat?
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 1.11.2012
Rok vydání: 2012
Typ publikace: Kapitola v knize
Název knihy: Beyond Artificial Intelligence: Contemplations, Expectations, Applications
Svazek: Topics in Intelligent Engineering and Informatics (TIEI)
Číslo vydání: 4
Strana: 213 - 221
DOI: 10.1007/978-3-642-34422-0_15
ISBN: 978-3-642-34421-3
ISSN: 2193-9411
Nakladatel: Springer
Místo vydání: Heidelberg
/ 2012-11-15 14:31:34 /

Klíčová slova

human enhancement, extended mind, artificial intelligence, split-brain phenomena, speech synthesis, laryngectomy

Klíčová slova v češtině

vylepšování člověka, rozšířená mysl, umělá inteligence, epilepsie, řečová syntéza, laryngektomie

BibTeX

@INBOOK{EvaZackova_2012_ExtendedMindIs,
 author = {Eva Zackova and Jan Romportl},
 title = {Extended Mind: Is There Anything at All to Be Externalised?},
 year = {2012},
 publisher = {Springer},
 address = {Heidelberg},
 volume = {4},
 pages = {213-221},
 booktitle = {Beyond Artificial Intelligence: Contemplations, Expectations, Applications},
 series = {Topics in Intelligent Engineering and Informatics (TIEI)},
 ISBN = {978-3-642-34421-3},
 ISSN = {2193-9411},
 doi = {10.1007/978-3-642-34422-0_15},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/EvaZackova_2012_ExtendedMindIs},
}