Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Ferkl Lukáš and Široký Jan and Prívara Samuel : Model Predictive Control of Buildings: The Efficient Way of Heating . Proceedings of the 2010 IEEE International Conference on Control Applications, p. 1922-1926, IEEE Control System Society, Yokohama, 2010.

Abstrakt

The implicit model predictive control based on models identified by subspace identification methods was implemented and tested on a large university building. The control was improved by incorporating the weather prediction into the model. The performance of said controller was estimated in an experiment, wherein two almost identical building blocks were compared ? one controlled by the model predictive control, and the other one by the existing weather-compensated heating controller. The model predictive control achieved energy consumption lower by approximately 10 %. Based on the positive results, an implementation was developed, which is suitable for commercial applications.

Abstrakt v češtině

Na velké univerzitní budově bylo implementováno a testováno implicitní MPC řízení založené na modelech identifikovaných metodami subspace identification. Řízení bylo vylepšeno začleněním předpovědi počasí do modelu. Chování řízení bylo odhadnuto v experimentu, ve kterém se srovnávaly dva téměř identické bloky budov - jedna řízená MPC a druhé stávajícím ekvitermním regulátorem. Spotřeba energie bloku řízeného MPC byla nižší zhruba o 10 %. Na základě kladných výsledků byla zpracováná implementace, která je vhodná pro komerční nasazení.

Detail publikace

Název: Model Predictive Control of Buildings: The Efficient Way of Heating
Autor: Ferkl Lukáš ; Široký Jan ; Prívara Samuel
Název - česky: Prediktivní řízení budov: Efektivní způsob vytápění
Jazyk publikace: anglicky
Rok vydání: 2010
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Proceedings of the 2010 IEEE International Conference on Control Applications
Strana: 1922 - 1926
ISBN: 978-1-4244-5363-4
Nakladatel: IEEE Control System Society
Místo vydání: Yokohama
Datum: 10.9.2010
2011-03-15 16:21:55 / 2011-03-15 16:21:55 / 1

Klíčová slova

model based predictive control, HVAC control, model identification

Klíčová slova v češtině

model based predictive control, HVAC control, model identification

BibTeX

@INPROCEEDINGS{FerklLukas_2010_ModelPredictive,
 author = {Ferkl Luk\'{a}\v{s} and \v{S}irok\'{y} Jan and Pr\'{i}vara Samuel},
 title = {Model Predictive Control of Buildings: The Efficient Way of Heating},
 year = {2010},
 publisher = {IEEE Control System Society},
 journal = {Proceedings of the 2010 IEEE International Conference on Control Applications},
 address = {Yokohama},
 pages = {1922-1926},
 ISBN = {978-1-4244-5363-4},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/FerklLukas_2010_ModelPredictive},
}