Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Fetter, M. and Jelínek, L. and Flídr, M. and Hajšman, V. and Voráč, P : Analýza a návrh informačního systému pro podporu údržby vybraných zařízení elektrárenských strojoven . Západočeská univerzita v Plzni, 2012.

Abstrakt

Zpráva popisuje analýzu funkcionalit a návrh koncepce informačního systému pro podporu údržby vybraných zařízení elektrárenských strojoven. Zabývá se návrhem architektury, modulů a datových struktur pro definici databáze. Výsledkem je datový model informačního systému, který obsahuje kompletní definici všech uvažovaných entit, atributů a relací. Navrhovaný model specifikuje datové struktury určené pro evidenci, plánování a rozhodování činností údržby. Aktuální verze datového modelu není úplná, bude se dále rozšiřovat a upřesňovat v průběhu realizace a ověřovacího provozu informačního systému.

Detail publikace

Název: Analýza a návrh informačního systému pro podporu údržby vybraných zařízení elektrárenských strojoven
Autor: Fetter, M. ; Jelínek, L. ; Flídr, M. ; Hajšman, V. ; Voráč, P
Jazyk publikace: česky
Datum vydání: 30.8.2012
Rok vydání: 2012
Typ publikace: Výzkumná zpráva, závěrečná zpráva
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
/ 2013-07-11 12:44:03 /

Klíčová slova

analýza funkcionalit, návrh koncepce, informační systém, podpora údržby, elektrárenská strojovna, datový model, databáze

BibTeX

@MISC{FetterM_2012_Analyzaanavrh,
 author = {Fetter, M. and Jel\'{i}nek, L. and Fl\'{i}dr, M. and Haj\v{s}man, V. and Vor\'{a}\v{c}, P},
 title = {Anal\'{y}za a n\'{a}vrh informa\v{c}n\'{i}ho syst\'{e}mu pro podporu \'{u}dr\v{z}by vybran\'{y}ch za\v{r}\'{i}zen\'{i} elektr\'{a}rensk\'{y}ch strojoven},
 year = {2012},
 publisher = {Z\'{a}pado\v{c}esk\'{a} univerzita v Plzni},
 note = {31 s},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/FetterM_2012_Analyzaanavrh},
}