Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Fetter, M. and Flídr, M. and Hajšman, V. and Jelínek, L. and Krňoul,J. and Vávře,J. and Voráč, P. and Janeček, E. : Informační systém pro podporu údržby vybraných zařízení elektrárenských strojoven. . Západočeská univerzita v Plzni, 2012.

Abstrakt

SW je určen pro podporu řízení činností údržby elektrárenských zařízení, zejména pro efektivní plánování údržby na základě sledování a predikce stavu zařízení. SW je koncipován jako komplexní metodické a technické řešení pro systematický sběr relevantních technických a ekonomických servisních dat, jejich vyhodnocování a podporu v oblasti plánování a řízení údržby. SW využívá původních výsledků výzkumu získaných v rámci řešení projektu MPO FR-TI1/258. Implementované metody zpracování dat a parametrizace modelů spolehlivosti zařízení a nákladovosti jejich údržby jsou založené na kombinaci statistického a expertního vyhodnocení dat o poruchách, opravách a nákladech. SW je postaven na třívrstvé architektuře využívající databázový systém Oracle, aplikační server Apache Tomcat a WEB uživatelské rozhraní.

Detail publikace

Název: Informační systém pro podporu údržby vybraných zařízení elektrárenských strojoven.
Autor: Fetter, M. ; Flídr, M. ; Hajšman, V. ; Jelínek, L. ; Krňoul,J. ; Vávře,J. ; Voráč, P. ; Janeček, E.
Jazyk publikace: česky
Datum vydání: 30.12.2012
Rok vydání: 2012
Typ publikace: Prototyp, uplatněná metodika, autorizovaný software
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
/ 2013-07-11 10:52:15 /

Klíčová slova

Informační systém, podpora údržby, elektrárenská strojovna

BibTeX

@MISC{FetterM_2012_Informacnisystem,
 author = {Fetter, M. and Fl\'{i}dr, M. and Haj\v{s}man, V. and Jel\'{i}nek, L. and Kr\v{n}oul,J. and V\'{a}v\v{r}e,J. and Vor\'{a}\v{c}, P. and Jane\v{c}ek, E.},
 title = {Informa\v{c}n\'{i} syst\'{e}m pro podporu \'{u}dr\v{z}by vybran\'{y}ch za\v{r}\'{i}zen\'{i} elektr\'{a}rensk\'{y}ch strojoven. },
 year = {2012},
 publisher = {Z\'{a}pado\v{c}esk\'{a} univerzita v Plzni},
 note = {14 s},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/FetterM_2012_Informacnisystem},
}