Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Fetter, M. and Jelínek, l. and Flídr, M. and Hajšman, V. and Voráč, P. : Návrh datového modelu informačního systému pro podporu údržby vybraných zařízení elektrárenských strojoven . Západočeská Univerzita v Plzni, 2012.

Abstrakt

Základem informačního systému pro podporu údržby vybraných zařízení elektrárenských strojoven je databáze. Její struktura je popsána pomocí datového modelu, který obsahuje kompletní definici všech uvažovaných entit, atributů a relací. Navrhovaný model specifikuje datové struktury určené pro evidenci, plánování a rozhodování činností údržby. Z tohoto modelu lze již přímo vygenerovat prázdnou databázi informačního systému, kterou je poté možno plnit daty. Aktuální revize popisuje stav před ověřovacím provozem informačního systému.

Detail publikace

Název: Návrh datového modelu informačního systému pro podporu údržby vybraných zařízení elektrárenských strojoven
Autor: Fetter, M. ; Jelínek, l. ; Flídr, M. ; Hajšman, V. ; Voráč, P.
Jazyk publikace: česky
Datum vydání: 30.12.2012
Rok vydání: 2012
Typ publikace: Výzkumná zpráva, závěrečná zpráva
Nakladatel: Západočeská Univerzita v Plzni
/ 2013-07-11 10:28:11 /

Klíčová slova

Datový model, ERA model, databáze, informační systém, podpora údržby, elektrárenská strojovna

BibTeX

@MISC{FetterM_2012_Navrhdatoveho,
 author = {Fetter, M. and Jel\'{i}nek, l. and Fl\'{i}dr, M. and Haj\v{s}man, V. and Vor\'{a}\v{c}, P.},
 title = {N\'{a}vrh datov\'{e}ho modelu informa\v{c}n\'{i}ho syst\'{e}mu pro podporu \'{u}dr\v{z}by vybran\'{y}ch za\v{r}\'{i}zen\'{i} elektr\'{a}rensk\'{y}ch strojoven},
 year = {2012},
 publisher = {Z\'{a}pado\v{c}esk\'{a} Univerzita v Plzni},
 note = {15+199 stran p\v{r}\'{i}lohy},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/FetterM_2012_Navrhdatoveho},
}