Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Fialová, A. and Černý, V. : Synthesis of control law for non-linear systems in critical case . Proceedings of The 1st IFAC Symposium on System Structure and Control, vol. 1, p. 1-6, Elsevier Science Ltd., Oxford, 2001.

Abstrakt

Stabilization (control system design) is one of fundamental areas investigated in the system theory and many articles have already been dedicated to it in technical literature. The paper deals with a stabilization method for a certain class of non-linear systems. Non-linear systems belonged to the considered class have (after performed approximative linearization) some poles on the imagine axis which are uncontrollable. As the theoretical base of the approach presented in the paper the Center manifold theory (which enables us to solve the stabilization problem) has been chosen.

Abstrakt v češtině

Stabilizace je základní oblastí zájmu v teorii systémů a celá řada publikací se tímto problémem zabývá. Tento článek popisuje metodu stabilizace pro speciální třídu nelineárních systémů. Nelineární systémy mohou mít po aproximativní linearizaci neřiditelné póly na imaginární ose. Jedním z možných přístupů spočívá ve využití Věty o centrální varietě.

Detail publikace

Název: Synthesis of control law for non-linear systems in critical case
Autor: Fialová, A. ; Černý, V.
Název - česky: Syntéza nelineárních systémů pro tzv. kritický případ
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 1.1.2001
Rok vydání: 2001
Typ publikace: Kapitola v knize
Název časopisu / knihy: Proceedings of The 1st IFAC Symposium on System Structure and Control
Číslo vydání: 1
Strana: 1 - 6
ISBN: 0-08-043414-2
Nakladatel: Elsevier Science Ltd.
Místo vydání: Oxford
/ /

Klíčová slova

Stability, Critical case, Center manifold, Dissipation normal form

Klíčová slova v češtině

Stabilita, kritický případ, Centrální varieta, Normální forma disipativnosti

BibTeX

@INBOOK{FialovaA_2001_Synthesisofcontrol,
 author = {Fialov\'{a}, A. and \v{C}ern\'{y}, V.},
 title = {Synthesis of control law for non-linear systems in critical case},
 year = {2001},
 publisher = {Elsevier Science Ltd.},
 journal = {Proceedings of The 1st IFAC Symposium on System Structure and Control},
 address = {Oxford},
 volume = {1},
 pages = {1-6},
 ISBN = {0-08-043414-2},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/FialovaA_2001_Synthesisofcontrol},
}