Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Fialová, A. : Minimal realizations of the nonlinear system with derivative dynamic state feedback control . WSEAS Transactions on Systems, vol. 9, p. 2867-2872, 2004.

Abstrakt

Stabilization (control system design) is one of fundamental areas investigated in the system theory and many articles have already been dedicated to it in technical literature. This paper deals with a solution to the controllable task of continuous-time system using dynamic state feedback control with included differentiator, where the system has relative degree strictly less than order of system. This method is presented on problem inverted pendulum.

Abstrakt v češtině

Stabilizace je jedna ze základních oblastí teorie systémů a mnoho odborných publikací se zabývá touto problematikou. Tento článek se zabývá řešením úlohy stabilizace spojitých systémů, s relativním řádem striktně nižším než řád systému, dynamickými regulátory. Tato metoda je prezentována na problému inverzního kyvadla.

Detail publikace

Název: Minimal realizations of the nonlinear system with derivative dynamic state feedback control
Autor: Fialová, A.
Název - česky: Minimální realizace nelineárních systémů
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 1.1.2004
Rok vydání: 2004
Typ publikace: Článek z časopisu
Název časopisu / knihy: WSEAS Transactions on Systems
Číslo vydání: 9
Strana: 2867 - 2872
ISBN: 1109-2777
/ /

Klíčová slova

Stabilization, Lyapunov function, non-linear system, system theory, minimal realizations

Klíčová slova v češtině

Stabilizace, Ljapunovova funkce, nelineární systém, minimální realizace

BibTeX

@ARTICLE{FialovaA_2004_Minimalrealizations,
 author = {Fialov\'{a}, A.},
 title = {Minimal realizations of the nonlinear system with derivative dynamic state feedback control},
 year = {2004},
 journal = {WSEAS Transactions on Systems},
 volume = {9},
 pages = {2867-2872},
 ISBN = {1109-2777},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/FialovaA_2004_Minimalrealizations},
}