Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Fialová, A. : Synthesis of the inverted pendulum on new theory system . WSEAS Transactions on Systems, 3, vol. 5, p. 2106-2110, 2004.

Abstrakt

The design of the control law (dynamical feedback control or only feedback control) is a natural method of cybernetics. However, some results are disputatious, mainly from point of view viability, causality etc. A rather dissimilar approach to design of the control law is presented in this paper. This method is grounded in system theory, where the system definition is based on observations nature. Thereafter the close loop system must be a system as whole and must fulfill the causality law. In this paper is presented method to design of the feedback control law for inverted pendulum which is connected with car.

Abstrakt v češtině

Návrh řízení, pomocí dynamického regulátoru nebo stavového regulátoru, je jedna ze základních metod kybernetiky. Přesto některé výsledky mohou být diskutabilní především z hlediska kauzality. V tomto článku je prezentován poněkud odlišný přístup k tomuto problému. Hlavní důležitost je kladená na podmínku, že uzavřený systém musí být systémem a musí splňovat podmínku kauzality. Zde prezentovaná metoda je demonstrována na úloze inverzního kyvadla.

Detail publikace

Název: Synthesis of the inverted pendulum on new theory system
Autor: Fialová, A.
Název - česky: Syntéza inverzního kyvadla v nové teorii systémů
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 1.1.2004
Rok vydání: 2004
Typ publikace: Článek z časopisu
Název časopisu / knihy: WSEAS Transactions on Systems
Svazek: 3
Číslo vydání: 5
Strana: 2106 - 2110
ISBN: 1109-2777
/ /

Klíčová slova

stabilization, non-linear system, system theory, discrete-time system, continuous-time system

Klíčová slova v češtině

stabilizace, nelineární systém, teorie systémů, distkrétní systém, spojitý systém

BibTeX

@ARTICLE{FialovaA_2004_Synthesisofthe_1,
 author = {Fialov\'{a}, A.},
 title = {Synthesis of the inverted pendulum on new theory system},
 year = {2004},
 journal = {WSEAS Transactions on Systems},
 volume = {5},
 pages = {2106-2110},
 series = {3},
 ISBN = {1109-2777},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/FialovaA_2004_Synthesisofthe_1},
}