Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Fialová, A. and Janeček, E. : Odchylkový bilanční model ES ČR . Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni, 2006.

Abstrakt

Odchylkový bilanční model provádí zpracování dat získaných měřením výkonových veličin elektrizační přenosové soustavy, které následně využívá k rekonstrukci provozu soustavy v otevřené regulační smyčce. Tento provoz je rozdělen na dvě části. První částí je tzv. nenarušený provoz, který představuje běžnou fluktuaci soustavy bez poruchových výpadků elektrárenských bloků. Druhá část pak reprezentuje tyto poruchové výpadky. Obě části provozu jsou statisticky analyzovány a vyhodnocovány. Získané výsledky dále slouží k parametrizaci příslušných modelů, které popisují chování dvou uvedených částí provozu soustavy.

Abstrakt v češtině

Odchylkový bilanční model provádí zpracování dat získaných měřením výkonových veličin elektrizační přenosové soustavy, které následně využívá k rekonstrukci provozu soustavy v otevřené regulační smyčce. Tento provoz je rozdělen na dvě části. První částí je tzv. nenarušený provoz, který představuje běžnou fluktuaci soustavy bez poruchových výpadků elektrárenských bloků. Druhá část pak reprezentuje tyto poruchové výpadky. Obě části provozu jsou statisticky analyzovány a vyhodnocovány. Získané výsledky dále slouží k parametrizaci příslušných modelů, které popisují chování dvou uvedených částí provozu soustavy.

Detail publikace

Název: Odchylkový bilanční model ES ČR
Autor: Fialová, A. ; Janeček, E.
Název - česky: Ochylkový bilanční model ES ČR
Jazyk publikace: česky
Datum vydání: 1.1.2006
Rok vydání: 2006
Typ publikace: Prototyp, uplatněná metodika, autorizovaný software
Nakladatel: Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni
/ /

Klíčová slova

power balance deviation, energy balance deviation, undisturbed operation, forced outage

Klíčová slova v češtině

odchylka salda výkonu, odchylka salda energie, nenarušený provoz, poruchový výpadek

BibTeX

@MISC{FialovaA_2006_Odchylkovy,
 author = {Fialov\'{a}, A. and Jane\v{c}ek, E.},
 title = {Odchylkov\'{y} bilan\v{c}n\'{i} model ES \v{C}R},
 year = {2006},
 publisher = {Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovan\'{y}ch v\v{e}d, Z\'{a}pado\v{c}esk\'{a} univerzita v Plzni},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/FialovaA_2006_Odchylkovy},
}