Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Fialová, A. and Janeček, E. : Stanovení technických potřeb podpůrných služeb . Spolehlivost a ekonomie systémových služeb , p. 30, ČEPS, a.s., Plzeň, 2007.

Abstrakt

V této zprávě je proveden návrh výše doporučených regulačních záloh jednotlivých druhů podpůrných služeb v závislosti na požadované spolehlivosti soustavy. Při návrhu jsou využívány výsledky statistického vyhodnocení výkonové a energetické bilance provozu soustavy v otevřené regulační smyčce realizovaného vně modelu.

Abstrakt v češtině

V této zprávě je proveden návrh výše doporučených regulačních záloh jednotlivých druhů podpůrných služeb v závislosti na požadované spolehlivosti soustavy. Při návrhu jsou využívány výsledky statistického vyhodnocení výkonové a energetické bilance provozu soustavy v otevřené regulační smyčce realizovaného vně modelu.

Detail publikace

Název: Stanovení technických potřeb podpůrných služeb
Autor: Fialová, A. ; Janeček, E.
Název - česky: Stanovení technických potřeb podpůrných služeb
Jazyk publikace: česky
Datum vydání: 29.10.2007
Rok vydání: 2007
Typ publikace: Výzkumná zpráva, závěrečná zpráva
Název časopisu / knihy: Spolehlivost a ekonomie systémových služeb
Strana: 30
Nakladatel: ČEPS, a.s.
Místo vydání: Plzeň
Datum: 29.10.2007
/ /

Klíčová slova

statistical analisys, ancillary services

Klíčová slova v češtině

statistická analýza, podpůrné služby

BibTeX

@MISC{FialovaA_2007_Stanoveni,
 author = {Fialov\'{a}, A. and Jane\v{c}ek, E.},
 title = {Stanoven\'{i} technick\'{y}ch pot\v{r}eb podp\r{u}rn\'{y}ch slu\v{z}eb},
 year = {2007},
 publisher = {\v{C}EPS, a.s.},
 journal = {Spolehlivost a ekonomie syst\'{e}mov\'{y}ch slu\v{z}eb },
 address = {Plze\v{n}},
 pages = {30},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/FialovaA_2007_Stanoveni},
}