Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Fischerová, P. and Radová, V. : A Way of Segmentation of Speech Recorded Simultaneously by Two Microphones . SPECOM 2007 Proceedings, p. 246-251, Moscow State Linguistic University, Moscow, 2007.

PDF ke stažení

PDF

Abstrakt

This paper deals with a problem of segmentation of speech that was recorded by two microphones simultaneously. We suppose that we have a stereo record of an interview between two speakers. The interview is recorded in such a way that each speaker has his/her own microphone and the signal from each microphone is stored in one channel of a stereo signal. Although each microphone receives speech from the both speakers, the speech received by the microphone closer to the respective speaker is much cleaner and much more useful e.g. for speech recognition than the speech received by the farther microphone. Therefore our aim is to segment the stereo signal with respect to which speaker is just speaking. For a solution of this aim we propose two novel highly efficient methods that we call CAMP (Compare AMPlitude method) and RESPEC (REsiduum of SPECtrum).

Abstrakt v češtině

Článek se zabývá problémem segmentace řeči, která byla zaznamenána současně dvěma mikrofony. Předpokládáme, že máme stereo signál získaný z rozhovoru mezi dvěma řečníky. Rozhovor byl zaznamenán tak, že každý řečník měl svůj vlastní mikrofon a signál z mikrofonu je uložen v jednom kanálu stereo signálu. I když každý mikrofon zachycuje řeč od obou řečníků, řeč zachycená mikrofonem, který je k řečníkovi blíže, je „čistější“, a proto mnohem užitečnější např. pro rozpoznávání řeči než řeč zachycená vzdálenějším mikrofonem. Naším cílem tedy je nasegmentovat stereo signál s ohledem na to, který řečník právě hovoří. Pro řešení byly navrženy 2 původní velmi účinné metody nazvané CAMP a RESPEC.

Detail publikace

Název: A Way of Segmentation of Speech Recorded Simultaneously by Two Microphones
Autor: Fischerová, P. ; Radová, V.
Název - česky: Návrh postupu pro segmentaci řeči zaznamenané současně dvěma mikrofony
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 15.10.2007
Rok vydání: 2007
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: SPECOM 2007 Proceedings
Strana: 246 - 251
ISBN: 6-7452-0110-X
Nakladatel: Moscow State Linguistic University
Místo vydání: Moscow
Datum: 15.10.2007 - 18.10.2007
/ 2011-06-07 09:46:48 /

Klíčová slova

speech segmentation, two microphones, speaker change

Klíčová slova v češtině

segmentace řeči, dva mikrofony, změna řečníka

BibTeX

@INPROCEEDINGS{FischerovaP_2007_AWayofSegmentation,
 author = {Fischerov\'{a}, P. and Radov\'{a}, V.},
 title = {A Way of Segmentation of Speech Recorded Simultaneously by Two Microphones},
 year = {2007},
 publisher = {Moscow State Linguistic University},
 journal = {SPECOM 2007 Proceedings},
 address = {Moscow},
 pages = {246-251},
 ISBN = {6-7452-0110-X},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/FischerovaP_2007_AWayofSegmentation},
}