Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Flídr Miroslav and Šimandl Miroslav and Král Ladislav : Multistage prediction error adaptive dual controller . Proceedings of the IASTED International Conference on Intelligent Systems and Control, vol. 2008, p. 14-19, ACTA Press, 2008.

Abstrakt

The problem of optimal stochastic control of discrete stochastic state space system with uncertain parameters is considered. This problem is analytically unsolvable even for simple systems. A suboptimal dual control approach is presented which makes it possible to solve the multistage optimisation problem analytically. The analytical solvability is guaranteed by employing the partial certainty equivalence principle where the certainty equivalence assumption is enforced only on part of the augmented state. The dual properties of the resulting control are then ensured by a modification of the criterion which evaluates quality of estimates using weighted prediction errors. The proposed dual controller is compared to other non-dual controllers in a numerical example.

Abstrakt v češtině

Je uvažován problém optimálního řízení diskrétního stochastického systému s neznámými parametry. Tento problém není analyticky řešitelný ani pro jednoduché systémy. Je představena suboptimální duální metoda, která umožňuje analyticky řešit vícekrokový optimalizační problém. Analytické řešitelnosti je dosaženo využitím částečné ekvivalence neurčitosti. Dualní vlastnosti výsledného řízení jsou zaručeny modifikací kritéria hodnotící kvalitu odhadu pomocí vážených chyb predikce. Navržený duální regulátor je srovnán s neduálními v ilustračním príkladu.

Detail publikace

Název: Multistage prediction error adaptive dual controller
Autor: Flídr Miroslav ; Šimandl Miroslav ; Král Ladislav
Název - česky: Vícekrokový adaptivní duální regulátor založený na hodnocení chyby predicke
Jazyk publikace: anglicky
Rok vydání: 2008
Typ publikace: Článek z časopisu
Název časopisu / knihy: Proceedings of the IASTED International Conference on Intelligent Systems and Control
Číslo vydání: 2008
Strana: 14 - 19
ISSN: 1025-8973
Nakladatel: ACTA Press
2011-03-15 16:21:30 / 2011-03-15 16:21:30 / 1

Klíčová slova

Adaptive control, Cautious control, Dual control, Stochastic system

Klíčová slova v češtině

adaptivní řízení, opatrné řízení, duální řízení, stochastický systém

BibTeX

@ARTICLE{FlidrMiroslav_2008_Multistageprediction,
 author = {Fl\'{i}dr Miroslav and \v{S}imandl Miroslav and Kr\'{a}l Ladislav},
 title = {Multistage prediction error adaptive dual controller},
 year = {2008},
 publisher = {ACTA Press},
 journal = {Proceedings of the IASTED International Conference on Intelligent Systems and Control},
 volume = {2008},
 pages = {14-19},
 ISSN = {1025-8973},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/FlidrMiroslav_2008_Multistageprediction},
}