Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Flídr Miroslav and Šimandl Miroslav : Non-myopic Innovations Dual Controller . IFAC-PapersOnline, vol. 10, p. 1-6, International Federation of Automatic Control, 2010.

Abstrakt

Optimal control of a linear discrete stochastic state space system with uncertain parameters is treated. The problem statement leads to design of a dual controllers. Unfortunately, except for few special cases it is not possible to obtain closed-form solution for such controller. Many suboptimal approaches were proposed to overcome this obstacle, however, mostly they restrict the control horizon only to one step ahead and thus suffer from myopic behaviour. This paper presents technique that makes it possible to derive suboptimal dual controller in closed-form for arbitrarily long control horizon. The design of the presented controller is based on the innovations dual controller and use of the partial certainty equivalence principle. The proposed dual controller is compared to other non-dual controllers in a numerical example.

Abstrakt v češtině

Je uvažován problém optimálního řízení lineárních diskrétních stochastických systémů s neznámými parametry ve stavové reprezentaci. Formulace problému vede na návrh duálních regulátorů. Bohužel, kromě několika speciálních případů není možné analyticky nalézt takovový regulátor. Bylo navrženo mnoho suboptimálních přístupů k překonání tohoto problému, ale většinou omezují horizont řízení na jeden krok dopřed a trpí pak tzv. krátkozrakým chováním. Tato práce představuje techniku, která umožňuje analyticky odvodit optimální duální regulátor pro libovolně dlouhý horizontu řízení. Představený návr regulátoru je založen na inovačním duálním regulátoru a využítí částečného princip ekvivalence určitosti. Navržený regulátor je srovnán s jinými neduálními regulátory v simulačním příkladu.

Detail publikace

Název: Non-myopic Innovations Dual Controller
Autor: Flídr Miroslav ; Šimandl Miroslav
Název - česky: Nekrátkozraký inovační duální regulátor
Jazyk publikace: anglicky
Rok vydání: 2010
Typ publikace: Článek z časopisu
Název časopisu / knihy: IFAC-PapersOnline
Číslo vydání: 10
Strana: 1 - 6
ISSN: 1474-6670
Nakladatel: International Federation of Automatic Control
2011-03-15 16:21:55 / 2011-03-15 16:21:55 / 1

Klíčová slova

Stochastic adaptive control, Dual control, Cautious control

Klíčová slova v češtině

Stochastické adaptivní systémy, duální řízení, opatrné řízení

BibTeX

@ARTICLE{FlidrMiroslav_2010_Non-myopic,
 author = {Fl\'{i}dr Miroslav and \v{S}imandl Miroslav},
 title = {Non-myopic Innovations Dual Controller},
 year = {2010},
 publisher = {International Federation of Automatic Control},
 journal = {IFAC-PapersOnline},
 volume = {10},
 pages = {1-6},
 ISSN = {1474-6670},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/FlidrMiroslav_2010_Non-myopic},
}