Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Georgiev Vjačeslav and Ježek Ondřej and Krutina Aleš and Sobota Jaroslav and Schlegel Miloš : ZigBee-based wireless measurement system . Process Control 2010, p. 1-9, Tribun EU, Kouty nad Desnou, 2010.

Abstrakt

A wireless measurement system was developed for measuring deformations in a large crankshaft during machining. The whole system is based on the ZigBee communication standard. It consists of up to 10 measuring nodes utilizing Mitutoyo micrometers. The measured values are transmitted via the ZigBee network to a data collector. The data collector is an ARM7TDMI based microcontroller unit programmed using the C language. The collected data are easily accessible by the superior control system as the data collector supports the Modbus over TCP/IP protocol. The whole system has a little power consumption allowing a long-term battery-powered operation.

Abstrakt v češtině

Byl vyvinut bezdrátový měřicí systém pro měření deformací velkých klikových hřídelí během obrábění. Celý systém je založen na komunikačním standardu ZigBee. Sestává z 10 měřících zařízení, která využívají digitální mikrometry Mitutoyo. Naměřená data jsou přenášena přes bezdrátovou ZigBee síť do datového kolektoru, který je postaven na mikrokontroléru ARM7TDMI naprogramovaném v jazyce C. Shromážděná data jsou snadno dostupná z nadřazeného řídicího systému, neboť datový kolektor podporuje komunikační protokol Modbus over TCP/IP. Celý systém má velmi nízkou spotřebu energie, což umožňuje dlouhodobý provoz na baterie.

Detail publikace

Název: ZigBee-based wireless measurement system
Autor: Georgiev Vjačeslav ; Ježek Ondřej ; Krutina Aleš ; Sobota Jaroslav ; Schlegel Miloš
Název - česky: Bezdrátový měřicí systém založený na ZigBee
Jazyk publikace: anglicky
Rok vydání: 2010
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Process Control 2010
Strana: 1 - 9
ISBN: 978-80-7399-951-3
Nakladatel: Tribun EU
Místo vydání: Kouty nad Desnou
2011-03-15 16:21:55 / 2011-03-15 16:21:55 / 1

Klíčová slova

ZigBee, wireless measurement, deformations measurement, crankshaft, microcontroller, C language

Klíčová slova v češtině

ZigBee, bezdrátové měření, měření deformací, kliková hřídel, mikrokontrolér, jazyk C

BibTeX

@INPROCEEDINGS{GeorgievVjaceslav_2010_ZigBee-basedwireless,
 author = {Georgiev Vja\v{c}eslav and Je\v{z}ek Ond\v{r}ej and Krutina Ale\v{s} and Sobota Jaroslav and Schlegel Milo\v{s}},
 title = {ZigBee-based wireless measurement system},
 year = {2010},
 publisher = {Tribun EU},
 journal = {Process Control 2010},
 address = {Kouty nad Desnou},
 pages = {1-9},
 ISBN = {978-80-7399-951-3},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/GeorgievVjaceslav_2010_ZigBee-basedwireless},
}